Nieuws

Openbaar onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lieteberg 16 maart 2017

Van 24 maart tot 25 mei 2017

Het college van burgemeester en schepenen van Zutendaal brengt ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Lieteberg, voorlopig werd aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2017. Het ontwerp wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Periode
Dit openbaar onderzoek loopt van 24 maart tot 25 mei 2017.

Inzage dossier

Het volledige dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis op de dienst ruimtelijke ordening, vanaf de opening van het onderzoek.

Bezwaar indienen

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen dien je schriftelijk te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, vóór de sluiting van het onderzoek (24/05/2017).

Meer info? Dienst ruimtelijke ordening

 

 

« Terug