Nieuws

Openbaar onderzoek Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Ebema & omgeving 06 augustus 2019

6/8 tot 4/10

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ebema en omgeving' voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

Het openbaar onderzoek loopt van 6 augustus tot en met 4 oktober 2019.

Inzage

Het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage:
• in het gemeentehuis van Zutendaal
• Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel.
www.omgevingvlaanderen.be

Inspraak
Inspraakreacties kan je indienen tot uiterlijk vrijdag 4 oktober 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig je brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Zutendaal of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Meer info? Vlaamse Overheid, departement omgeving.

« Terug