Nieuws

Onderzoek Milieueffectenrapport project Zuidwind 19 april 2018

Encon NV wenst een project-MER op te stellen voor het windpark ‘Zuidwind’. Dit windpark bevindt zich op het grondgebied van de gemeenten Genk, Zutendaal, Bilzen en Diepenbeek. Encon heeft studiebureau Arcadis aangesteld voor de opmaak van dit MER.

Milieueffectrapportage (MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen. Een MER wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

Het onderzoek voor het project-MER van het het windpark 'Zuidwind' start op maandag 23 april 2018. Het document ligt 30 kalenderdagen ter inzake op de dienst milieu in het gemeentehuis. In die periode kunnen de inwoners opmerkingen maken over de voorgestelde inhoud van het MER via de dienst milieu.

Affiche infotentoonstelling MER Zuidwind

Infotentoonstelling MER-studie - zaterdag 5 mei - 9 tot 12 uur
Resto Kieleberg - Kieleberg 21 - 3740 Bilzen
Kom meer te weten over de studie en haar initiatiefnemers. Je kan je bemerkingen geven op de aanpak van het MER-traject Milieu Eff ecten Rapport).

Meer info? Dienst milieu of www.zuidwind.be

« Terug