Nieuws

Hulp nodig bij je belastingsaangifte? 21 april 2017

Zitdag OCMW/Sociaal Huis - woensdag 7 juni van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

De ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën helpen je dan om een correcte belastingaangifte in te dienen. Hij/zij registreert je aangifte meteen online en je ontvangt een bewijs van aangifte.

Je dient je aangifte ten laatste op 30 juni 2017 in te leveren.

Je kan op werkdagen vanaf 1 mei tussen 9 en 12 uur en vanaf 1 juni tussen 9 en 15 uur ook terecht bij de ambtenaren op de controledienst in Genk (Dieplaan 12).

Vergeet niet om onderstaande documenten mee te brengen:

  • je identiteitskaarthet origineel aangifteformulier en het voorbereidend document bij de aangifte
  • inkomstenfiches (lonen, jaaropgaaf tewerkstelling Nederland, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte, vakantiegeld …)
  • attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, gift, pensioensparen, kinderopvang, onderhoudsgeld …)
  • bewijsstukken van inkomsten en/of onroerende goederen uit het buitenland

Meer info? Federale overheidsdienst Financiën, 02 575 21 80

« Terug