Nieuws

Gemeentelijke maatregelen op het waterverbruik 27 juli 2018

Als gevolg van het besluit van de gouverneur om rationeel om te gaan met ons leiding, grond- en regenwater, heeft het college van burgemeester en schepenen ook enkele concrete maatregelen moeten nemen voor wat betreft het gemeentelijk verbruik.

We sommen ze hier voor u op:

  • De borstelmachine wordt voorlopig stilgelegd aangezien dit wordt gevuld met leidingwater
  • Voor de watervoorziening op de gemeentelijke begraafplaats , die aangesloten is op het waterleidingnetwerk wordt geopteerd om watergeven mogelijk te maken na 20 u ’s avonds en voor 8 uur ‘s morgens. De buitenkranen op het kerkhof worden voorlopig niet afgesloten. Er zullen affiches opgehangen worden om de bezoekers van het kerkhof te sensibiliseren.
  • Het automatisch bijvulsysteem op de fontein van het Oosterzonneplein wordt afgesloten van het waterleidingnetwerk zodat de fontein niet meer bijgevuld wordt. De fontein zelf wordt voorlopig niet stilgelegd.
  • Het watergeven aan de éénjarige bloemen wordt verdergezet door HEBE, deze firma staat al jaren in voor ons groen. Er zal overdag water gevuld worden aan de waterput op de sportzone De Blookberg. De werkmannen van HEBE zullen de éénjarigen water voor 8 u ’s morgens.
  • De gemeentelijke standpijp wordt enkel nog gebruikt bij gemeentelijke activiteiten voor sanitair gebruik.
  • Voor de gemeentelijke kampeerplaatsen is er geen bijkomende sensibilisering noodzakelijk.

Zit je nog met vragen over het waterverbruik? Ga dan naar deze website www.crisis-limburg.be en klik op de FAQ's

« Terug