Nieuws

Maatregelen droogte: verspilverbod - captatieverbod - maatregelen blauwalgen 30 juli 2018

De buitengewone droogte en hoge temperaturen blijven aanhouden, momenteel is er nog geen verbetering op komst. Deze uitzonderlijke situatie vergt uitzonderlijke acties.

Verspilverbod blijft behouden

De voorbije dagen werden reeds maatregelen ingevoerd zodat de huidige waterreserves behouden worden en zo efficiënt mogelijk ingezet worden. De hoge temperaturen leiden tot een stijging in het waterverbruik. Het verspilverbod van leidingwater en beperkt verspilverbod van regen- en grondwater blijft dan ook behouden. Enkel zo kan het aanbod van drinkwater ook in de toekomst gegarandeerd blijven.

Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken en het is verboden om grond- en regenwater te gebruiken tussen 8 uur 's morgens en 20 uur 's avonds:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

De aanhoudende droogte heeft jammer genoeg ook een duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren daalt sterk en sommige waterlopen komen droog te staan. Dit brengt zowel gezondheidsrisico’s als, ecologische effecten met zich mee. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan grootschalige vissterfte, ongedierteplaag, …

In dit opzicht kondigt de gouverneur volgende bijkomende maatregel af:

· Verbod om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Voor de bevaarbare waterlopen volgt de gouverneur de situatie op de voet op om, indien nodig, later het captatieverbod uit te breiden.

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen:

· Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg;

· Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan dat voor een aantal toepassingen gebruikt kan worden.

Captatie- en recreatieverbod i.v.m. blauwalgen

De aanwezigheid van blauwalgen is vastgesteld op de kanalen ‘Bocholt-Herentals’ en ‘Beverlo’. Volgende gemeenten zijn betrokken:

-          Limburg: Bocholt, Neerpelt, Lommel, Leopoldsburg
-          Antwerpen: Balen, Mol

Gouverneur Herman Reynders (Limburg) en gouverneur wd. Bram Abrams (Antwerpen) vaardigden daarom voor deze kanalen een bijkomend captatie- en recreatieverbod uit.

Meer info?
- https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen

- https://www.aquafin.be/nl-be/effluent-ophalen

- https://www.crisis-limburg.be/droogte

 

« Terug