Nieuws

Brandfase rood in Limburg: extreem hoog gevaar 19 juli 2018

Kampvuurverbod - gebruik geen onkruidbranders

Door de extreme droogte is brandfase rood van kracht in Limburg. In natuurgebieden is het extreem brandgevaarlijk en om veiligheidsredenen wordt de toegang afgeraden. Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

De gouverneur vaardigde een politiebesluit uit met een totaalverbod op kampvuren in Limburg. Dit blijft van kracht zolang er een code rood voor brandgevoeligheid gehanteerd wordt. Verder roept de brandweerzone Oost-Limburg iedereen op om het gebruik van onkruidverbranders voorlopig te staken, niet te roken in de natuur en geen sigarettenpeuken weg te gooien tot brandfase geel terug van kracht is. 

Bel 112 bij brand (en andere noodsituaties). Meer info en risico's over deze verhoogde brandgevoeligheid kan je hier terugvinden.

Enkele tips
Thuis

  • Hou altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water of zand
  • Doof sigaretten in zand en gooi glas altijd in een vuilbak
  • Let op met kolen van de barbecue en opgehoopt tuinafval
  • Parkeer je auto niet in hoog en droog gras als hij nog warm is

In het bos
Als je de natuur intrekt, wees alert, blijf liever aan de rand van het gebied en verwittig dadelijk de noodcentrale via 112 bij rook of andere verdachte zaken.

  • Blijf op de wandelpaden
  • Parkeer je auto niet boven hoog, droog gras
  • Neem steeds een GSM mee en noteer het dichtstbijzijnde reddingspunt

Bij brand

  • Merk je smeulende rook, probeer deze uit te stampen en verwittig dadelijk 112
  • Merk je een kleine of grote brandhaard? Breng jezelf in veiligheid en loop haaks op de windrichting weg, verwittig dadelijk 112
  • Ga ook nadat een brand is geblust niet wandelen op de locatie. De grond is nog warm en er kunnen nog kleine brandhaarden aanwezig zijn.

« Terug