Nieuws

Bekendmaking verzoek tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning 30 november 2017

Bekendmaking verzoek tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning:

De Scheepvaart, Havenstraat 44 te Hasselt diende dd. 21/11/2017 bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een aanvraag in om vergunning te bekomen tot het aanleggen van een tijdelijke weg tussen de Watermolenweg en Dijkstraat, ter plaatse Watermolenweg 2 -Dijkstraat, kadastraal gekend onder Zutendaal 2e afdeling, Sie D nr.(s) 1001B, 1036V, 1036M, 1036/02C.

De bekendmaking wordt georganiseerd vanaf 01/12/2017.

Het volledige dossier is digitaal ter inzage ten gemeentehuize, dienst ruimtelijke ordening, vanaf de opening van het onderzoek; iedere werkdag tussen 9 – 12 u. en op woensdagnamiddag eveneens tussen 14 – 18 u.

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen dienen schriftelijk gericht aan het schepencollege (Gemeentebestuur Zutendaal, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal)

dat op 30/12/2017 te 12 u. plaatsvindt.

« Terug