Nieuws

Bekendmaking van de kiezerslijsten 26 mei 12 april 2019

Op de dienst burgerzaken kan je navragen of je op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 26 mei 2019 staat. Je kan ook nakijken of je gegevens correct zijn. De lijst bevat de naam, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van elke inwoner van Zutendaal die aan de kiesvoorwaarden voldoet. Voor EU-onderdanen die als kiezer geregistreerd zijn, staat ook de nationaliteit vermeld.

Ben je ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt, of zijn je gegevens niet juist, dan kan je bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Meer info? Dienst burgerzaken

« Terug