Nieuws

Afwerking fietspad Noordlaan 26 februari 2019

Start werken op 4/3

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt in het voorjaar het fietspad langs de Noordlaan (N744) in Zutendaal verder af. Het laatste ontbrekende gedeelte enkelrichtingsfietspad vanaf de Gelierseweg richting Wiemesmeer-centrum zal rond eind april 2019 klaar zijn. De verkeershinder tijdens de werken blijft beperkt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwde in 2018 al de fietspaden en de bushaltes op het andere gedeelte van de Noordlaan in Wiemesmeer, vanaf de Boekweitstraat. Deze afrondende fase gaat om 200 meter ontbrekend fietspad vanaf de Gelierseweg. In deze boszone komt een breed vrijliggend enkelrichtingsfietspad. Dat sluit aan bij het in 2018 aangelegde fietspad verderop.

Op de Noordlaan wordt ook het fietsoversteekpunt aan de Gelierseweg en Bornestraat nog voorzien van nieuwe verlichting.

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer buiten de spitsuren
De voorbereidende rooiwerken starten op 4 maart 2019, waarna de nutsmaatschappijen aansluitend aan de leidingen werken tot het einde van de maand. Vanaf eind maart tot eind april vinden de infrastructuurwerken aan het nieuwe fietspad plaats. Deze gebeuren voornamelijk buiten de bestaande wegenis, waardoor de hinder voor het verkeer beperkt blijft. Wanneer nodig voor de veiligheid, plaatst de aannemer buiten de spitsuren tijdelijke verkeerslichten, die beurtelings verkeer toelaten.

Meer info? Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be

« Terug