Nieuws

Inschrijven zomeractiviteiten jeugd & sport 23 mei 2017

Vanaf woensdag 31 mei om 17.30 uur

De dienst vrije tijd organiseert tijdens de zomervakantie leuke activiteiten voor kinderen. Op het menu staan maar liefst vier kampen, speelstraten en verschillende Grabbelpasactiviteiten. Maar ook de IBO Pierewiet en de bibliotheek hebben een leuk programma voor je klaar.

Lees meer »

Gemeentelijke diensten gesloten op pinkstermaandag 5 juni 22 mei 2017

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 5 juni (pinkstermaandag). Op dinsdag 6 juni helpen we je graag opnieuw verder.

Natuurloop Zutendaal 12 mei 2017

Zaterdag 10 juni - start sporthal De Blookberg

campagnebeeld natuurloop 2017

Op zaterdag 10 juni organiseert de gemeentelijke sportdienst een recreatieve loop langs de mooiste plekjes van het groenste snoepje van Vlaanderen. Er is zowel een korte (5 km) als een aparte lange (11 km) route voorzien. Wandelaars kunnen gratis deelnemen en moeten zich niet inschrijven.

Dagprogramma
- 13 uur: opening secretariaat (afhalen startnummer + daginschrijving)
- 14 uur: start wandelaars
- 14.30 uur: start 11 km
- 14.40 uur: start 5 km

Prijs
- 11 km:  € 5 voorinschrijving, € 6 daginschrijving
- 5 km: € 3 voorinschrijving, € 4 daginschrijving
- wandelaars: gratis

Inschrijven
Inschrijven kan via deze link voor maandag 5 juni. Op de dag zelf kan je terecht op het secretariaat om je in te schrijven. De inschrijving is pas geldig na betaling van het gevraagde inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE98 0910 1872 7493 met vermelding van je naam en afstand en dit binnen de 2 werkdagen na online inschrijving.

De inschrijving is inclusief:
- sportdrank en stuk fruit bij aankomst
- bevoorrading tijdens de lange run (11 km)
- tijdsregistratie
- muzikale animatie
- ongevallenverzekering
- medaille + gadget voor top 3 van iedere leeftijdscategorie (-35, 35-45, +45)

Praktisch
-
secretariaat en start aan sporthal De Blookberg (Blookbergstraat 7, 3690 Zutendaal)
- kleedkamers en douches voorzien
- bewaarplaats voor sporttassen

Meer info? sportdienst@zutendaal.be

Eedaflegging nieuwe burgemeester Ann Schrijvers 11 mei 2017

foto eedaflegging burgemeester Ann Schrijvers

Gisteren legde Ann Schrijvers de eed af bij gouverneur Herman Reynders in het provinciehuis. Ze neemt haar nieuwe mandaat als burgemeester van Zutendaal waar vanaf 14 mei en volgt hiermee Jef Bobbaers op. Ann Schrijvers is de eerste vrouwelijke burgemeester van Zutendaal en momenteel de zesde vrouwelijke burgemeester in Limburg.

 http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170510_02875110/ann-schrijvers-legt-eed-af-als-burgemeester-van-zutendaal

Doe mee aan 'Zo dichtblij' 24 april 2017

Van 29 april tot en met 3 juni

De gemeente Zutendaal organiseert i.s.m. de Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en de Gezinsbond ‘Zo Dichtblij’. Deze nieuwe campagne vervangt het vroegere ‘Met Belgerinkel naar de Winkel'.

Lees meer »

Hulp nodig bij je belastingsaangifte? 21 april 2017

Zitdag OCMW/Sociaal Huis - woensdag 7 juni van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

De ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën helpen je dan om een correcte belastingaangifte in te dienen. Hij/zij registreert je aangifte meteen online en je ontvangt een bewijs van aangifte.

Je dient je aangifte ten laatste op 30 juni 2017 in te leveren.

Je kan op werkdagen vanaf 1 mei tussen 9 en 12 uur en vanaf 1 juni tussen 9 en 15 uur ook terecht bij de ambtenaren op de controledienst in Genk (Dieplaan 12).

Vergeet niet om onderstaande documenten mee te brengen:

  • je identiteitskaarthet origineel aangifteformulier en het voorbereidend document bij de aangifte
  • inkomstenfiches (lonen, jaaropgaaf tewerkstelling Nederland, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte, vakantiegeld …)
  • attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, gift, pensioensparen, kinderopvang, onderhoudsgeld …)
  • bewijsstukken van inkomsten en/of onroerende goederen uit het buitenland

Meer info? Federale overheidsdienst Financiën, 02 575 21 80

Vergeet niet om je nieuwe GFT-sticker te kleven! 28 maart 2017

sticker gft-container

Vergeet niet om voor 11 april een nieuwe GFT-sticker te plakken op je groene container. Zo kan de tweewekelijkse ophaling van je GFT-container gewoon verdergaan. Een sticker voor de grote container (120 liter) kost 40 euro, een sticker voor de kleine container (40 liter) kost 15 euro.

Meer info? Dienst milieu

Openbaar onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lieteberg 16 maart 2017

Van 24 maart tot 25 mei 2017

Het college van burgemeester en schepenen van Zutendaal brengt ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Lieteberg, voorlopig werd aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2017. Het ontwerp wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Periode
Dit openbaar onderzoek loopt van 24 maart tot 25 mei 2017.

Inzage dossier

Het volledige dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis op de dienst ruimtelijke ordening, vanaf de opening van het onderzoek.

Bezwaar indienen

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen dien je schriftelijk te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, vóór de sluiting van het onderzoek (24/05/2017).

Meer info? Dienst ruimtelijke ordening

 

 

Wat te doen bij een chemisch ongeval? 17 januari 2017

De overheid lanceert een sensibiliseringscampagne voor inwoners van gemeenten met een Seveso-bedrijf. Een Seveso-onderneming is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt en opgeslagen. Ook in Zutendaal zijn er twee Seveso-hogedrempelbedrijven, namelijk FN Herstal en het militair domein.

In België is elk Seveso-bedrijf verplicht om een strikte reglementering na te leven en er vinden regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen kan er altijd een ongeval gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om jezelf en je gezin te beschermen.

Wat kan jij doen?

Bij een chemisch ongeval bieden volgende drie reflexen je een goede bescherming:

• ga schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw;
• sluit ramen en deuren;
• luister naar de media.

Meer info? Je kan bij de gemeente een gratis deurhanger ophalen met handige checklist van de verschillende acties die je bij een chemisch ongeval moet nemen.

Bekijk zeker www.seveso.be en www.risico-info.be.

Nieuw systeem & handleiding UiTdatabank 20 december 2016

Sinds enkele jaren werkt de gemeente Zutendaal samen met Cultuurnet om de gemeentelijke activiteiten te verzamelen in één databank, de UiTdatabank. Wie een activiteit of evenement organiseert, kan deze ingeven in de databank zodat de activiteit automatisch gepubliceerd wordt op de gemeentelijke website, het gemeentelijk infoblad De Oosterzon en tal van andere kanalen.

De UiTdatabank wordt in 2017 in een nieuw jasje gestoken en het systeem wordt hierdoor sneller en gebruiksvriendelijker. Wie zich binnenkort aanmeldt, zal zien dat www.uitdatabank.be een nieuw beginscherm heeft . Na het inloggen, kan je opnieuw de verschillende stappen volgen om je activiteit in te geven. Via www.uitdatabank.be/handleiding kan je een korte handleiding downloaden.

Je kan ook steeds contact opnemen met de UiTdatabank via het emailadres vragen@uitdatabank.be of 02 551 07 30.