Nieuws

Vacature interieurverzorg(st)er 10 februari 2019

E1-E3 - contractueel – deeltijds (19/38)

Gemeente en OCMW Zutendaal gaan over tot de gezamenlijke aanwerving van:

Interieurverzorg(st)er (m/v) met aanleg wervingsreserve
E1-E3 - contractueel – deeltijds (19/38)

Jouw taken

• Je poetst de gebouwen van het OCMW en de gemeente en zorgt ervoor dat zowel de bezoekers als de personeelsleden ontvangen worden in verzorgde, propere gebouwen.

Jouw profiel

• Je kan zelfstandig maar ook in teamverband werken.
• Je bent enthousiast en gemotiveerd.
• Je bent flexibel.

Aanwervingsprocedure

• schriftelijk examen: 19 maart 2019
• mondeling en praktisch examen: 3 april 2019

Solliciteren
Dien je kandidatuur in, samen met je CV en een kopie van je diploma, ten laatste op 27 februari 2019 om 12.00 uur. Dit kan via mail naar personeelsdienst@zutendaal.be. De datum van het mailbericht geldt als bewijs.

Meer info? Dienst personeel, personeelsdienst@zutendaal.be, 089 62 94 38

Vacaturebericht interieurverzorg(st)er

Verwarmingstoelage 15 januari 2019

Huisbrandolie blijft een belangrijk deel van het huishoudbudget. Mensen met een laag inkomen lopen daardoor het risico om in moeilijkheden te geraken. Via het OCMW Zutendaal kan je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst krijgen in de betaling van de stookoliefactuur.

Om een geldige aanvraag in te dienen, moet je onderstaande documenten voorleggen:

- een klever van je mutualiteit;
- je identiteitskaart;
- je leveringsbon of -factuur;
- je laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting.

Je kan elke woensdag tussen 9.30 en 11.30 uur terecht bij Eliane Colla, financieel deskundige van het OCMW Zutendaal, om je recht op een verwarmingstoelage te onderzoeken of voor bijkomende inlichtingen.

Je kan ook elke werkdag telefonisch een afspraak maken via 089 62 38 60.

Militaire oefeningen in Zutendaal 10 januari 2019

1, 13 & 21 maart

Op vrijdag 1, woensdag 13 en donderdag 21 maart vinden er militaire oefeningen plaats in Zutendaal. Er wordt geen oefenmunitie gebruikt en er zijn geen laagvliegactiviteiten tijdens de oefeningen. Burgers die eventueel schade van de oefeningen ondervinden moeten binnen de 48 uur aangifte doen.

Bekendmaking militaire oefeningen in Zutendaal.

 

 

 

 

Bereid je onderneming voor: doe de Brexit Impact Scan 21 december 2018

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) verlaat op 29 maart 2019 de Europese Unie (EU). Dat betekent dat het uit de interne markt en douane unie stapt. Door dat vertrek wordt het Verenigd Koninkrijk een land buiten de EU en gaan andere handelsafspraken gelden binnen de EU. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen.

Het is daarom zaak de mogelijke impact van de brexit voor jouw onderneming vast te stellen. De Brexit Impact Scan is er voor alle bedrijven in België. De Brexit kan jouw bedrijf raken, ook al vermoed je dat in eerste instantie niet. Doorloop alle mogelijk effecten voor jouw bedrijf via de scan. Deze scan helpt je in kaart te brengen wat je nu al kan voorbereiden en waar je bij stil moet staan.

Brexit Impact Scan

Meer info? Federale Overheidsdienst Financiën

Openbaar onderzoek waterbeheerplannen 19 december 2018

Van 19 december 2018 t.e.m. 18 juni 2019

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan jij jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Installatievergadering gemeenteraad 16 november 2018

Maandag 7 januari 2019 -20 uur

Op maandag 7 januari om 20 uur vindt de installatievergadering plaats van de nieuwe gemeenteraad.
Je kan deze komen bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis.

Meer info? Dienst secretariaat.

Bezit u een bewakingscamera? 06 november 2018

Op 21 maart 2018 trad een nieuwe camerawet in werking. Hierdoor moet je rekening houden met volgende verplichtingen:

- je dient je videobewakingssysteem aan te geven via www.aangiftecamera.be
- je dient een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats
- je dient een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden.

Alle informatie over deze verplichtingen vind je in de nieuwe brochure van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: Brochure: Bezit u een bewakingscamera? 3 niet te vergeten acties

Meer info? www.besafe.be

 

Opgelet! Winteruurregeling containerpark op woensdag. 23 oktober 2018

Vanaf woensdag 31/10

Nog tot 28 oktober is het containerpark op woensdag geopend van 10.30 tot 18 uur (zomeruurregeling). Daarna geldt opnieuw de winteruurregeling en is het containerpark op woensdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur. Op de andere dagen blijven de openingsuren ongewijzigd.

Klik hier voor alle openinguren van het containerpark.

Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 11 oktober 2018

logo vlaanderen kiest

Zondag 14 oktober 2018 trekken we weer naar de stembureaus. Op die dag worden nieuwe gemeente- en provincieraadsverkiezigen gehouden.

Ben je Belg en ouder dan 18, dan stem je voor alle verkiezingen. Ben je geen Belg maar EU-onderdaan of afkomstig van buiten de Europese Unie, dan kan je stemmen voor de gemeenteraad. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft de keuze gehad om zich in te schrijven op de kiezerslijst.

In België is er stemplicht

Dat betekent dat je verplicht bent om te stemmen. Dit geldt ook voor een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst.

Stemmen met een volmacht
Als je op 14 oktober 2018 zelf niet naar het stembureau kan om te stemmen, dan moet je een andere kiezer volmacht geven om in jouw naam te stemmen. Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 (LPKD, art 56) omschrijft duidelijk wanneer dat kan en wat je daarvoor nodig heeft.

Je vindt ook meer informatie https://vlaanderenkiest.be/nieuws/stemmen-bij-volmacht-hoe-werkt-dat of de webpagina stemmen met een volmacht.

Digitaal stemmen
In Zutendaal stemmen we op 14 oktober via een digitaal systeem op de computer.
Je kan alvast een stappenplan downloaden. 
Via deze link kan je ook de instructievideo raadplegen.

Oefenmomenten met de stemcomputer Wil je op voorhand het stappenplan oefenen op een echte stemcomputer? Dat kan vanaf 17 september. In het gemeentehuis, de bibliotheek en het OCMW kan je tijdens de openingsuren terecht om te oefenen op een stemcomputer. 

Stemlokaal Zutendaal
In Zutendaal kan je op 14 oktober stemmen tussen 8 en 15 uur. Het stemlokaal bevindt zich in de Vrije Basisschool - Schoolstraat 6 - 3690 Zutendaal. 
Vergeet zeker niet om je oproepingsbrief en identiteitskaart mee te nemen. Op de oproepingsbrief vind je ook het uur waarop je in het stemlokaal verwacht wordt terug. Gelieve hiermee rekening te houden.

Overzicht kandidaten verkiezingen 2018

Meer info? Dienst burgerzaken, 089 62 94 20, mailto:bevolking@zutendaal.be
www.vlaanderenkiest.be

Nog vragen? Op zaterdag 13 oktober kan je tussen 9 en13 uur terecht in het stemlokaal en op zondag 14 oktober tussen 8 en 15 uur.

Gloednieuwe sport- en turnzaal Wiemesmeer 02 oktober 2018

In het eerste weekend van oktober wordt de gloednieuwe turn- en sportzaal in Wiemesmeer geopend. Vanaf dan kunnen de kinderen van de vrije basisschool De StapSteen er terecht voor hun turnlessen. Volleybalclub V.C. Zutendaal krijgt hiermee een hedendaagse sporthal waar zowel de lessen als de wedstrijden plaatsvinden. Tijdens het openingsweekend is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen in deze nieuwe hal met kleedruimtes en cafetaria.

Lees meer »