Nieuws

Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 11 oktober 2018

logo vlaanderen kiest

Zondag 14 oktober 2018 trekken we weer naar de stembureaus. Op die dag worden nieuwe gemeente- en provincieraadsverkiezigen gehouden.

Ben je Belg en ouder dan 18, dan stem je voor alle verkiezingen. Ben je geen Belg maar EU-onderdaan of afkomstig van buiten de Europese Unie, dan kan je stemmen voor de gemeenteraad. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft de keuze gehad om zich in te schrijven op de kiezerslijst.

In België is er stemplicht

Dat betekent dat je verplicht bent om te stemmen. Dit geldt ook voor een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst.

Stemmen met een volmacht
Als je op 14 oktober 2018 zelf niet naar het stembureau kan om te stemmen, dan moet je een andere kiezer volmacht geven om in jouw naam te stemmen. Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 (LPKD, art 56) omschrijft duidelijk wanneer dat kan en wat je daarvoor nodig heeft.

Je vindt ook meer informatie https://vlaanderenkiest.be/nieuws/stemmen-bij-volmacht-hoe-werkt-dat of de webpagina stemmen met een volmacht.

Digitaal stemmen
In Zutendaal stemmen we op 14 oktober via een digitaal systeem op de computer.
Je kan alvast een stappenplan downloaden. 
Via deze link kan je ook de instructievideo raadplegen.

Oefenmomenten met de stemcomputer Wil je op voorhand het stappenplan oefenen op een echte stemcomputer? Dat kan vanaf 17 september. In het gemeentehuis, de bibliotheek en het OCMW kan je tijdens de openingsuren terecht om te oefenen op een stemcomputer. 

Stemlokaal Zutendaal
In Zutendaal kan je op 14 oktober stemmen tussen 8 en 15 uur. Het stemlokaal bevindt zich in de Vrije Basisschool - Schoolstraat 6 - 3690 Zutendaal. 
Vergeet zeker niet om je oproepingsbrief en identiteitskaart mee te nemen. Op de oproepingsbrief vind je ook het uur waarop je in het stemlokaal verwacht wordt terug. Gelieve hiermee rekening te houden.

Overzicht kandidaten verkiezingen 2018

Meer info? Dienst burgerzaken, 089 62 94 20, mailto:bevolking@zutendaal.be
www.vlaanderenkiest.be

Nog vragen? Op zaterdag 13 oktober kan je tussen 9 en13 uur terecht in het stemlokaal en op zondag 14 oktober tussen 8 en 15 uur.

Gloednieuwe sport- en turnzaal Wiemesmeer 02 oktober 2018

In het eerste weekend van oktober wordt de gloednieuwe turn- en sportzaal in Wiemesmeer geopend. Vanaf dan kunnen de kinderen van de vrije basisschool De StapSteen er terecht voor hun turnlessen. Volleybalclub V.C. Zutendaal krijgt hiermee een hedendaagse sporthal waar zowel de lessen als de wedstrijden plaatsvinden. Tijdens het openingsweekend is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen in deze nieuwe hal met kleedruimtes en cafetaria.

Lees meer »

Parking Lichttoren gebruiksklaar vanaf 15 oktober 02 oktober 2018

Vanaf 15 oktober komen er 41 nieuwe parkeerplaatsen in het centrum van Zutendaal bij. De nieuwe parking aan de Lichttoren ligt slechts op 50 meter van de kerktoren. Inrijden met de wagen doe je via de Neereindestraat. Eens geparkeerd, ben je zo te voet in het centrum via de speciaal voorziene toegang aan de Lichttorensteeg die uitkomt op de Hoogstraat.

Meer info? Technische dienst

Opheffing droogtemaatregelen 21 september 2018

De zeer warme en droge zomermaanden liggen achter ons. De provinciegouverneur heft daarom alle eerder genomen droogtemaatregelen op.

De meest actuele informatie lees je op www.crisis-limburg.be

Registreer je zondag 23/9 tussen 10-12 uur als orgaandonor. 20 september 2018

Elk jaar zijn er nog steeds meer dan 100 Belgen die sterven terwijl ze op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan. Naar aanleiding van het VTM-programma Make Belgium Great Agian, kan je je uitzonderlijk ook op zondag 23 september tussen 10 en 12 uur je registren als orgaandonor.

Uiteraard kan je hiervoor ook steeds terecht tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken. Op http://www.zutendaal.be/nl/verklaring-donortransplantatie/ vind je alvast meer informatie hierover.

Reflecterende huisnummers 24 augustus 2018

Eind augustus in je brievenbus

foto reflecterend huisnummer

In de laatste week van augustus krijgt iedereen in Zutendaal zijn nieuw reflecterend huisnummerplaatje in de brievenbus. Reflecterende huisnummers zijn een belangrijk hulpmiddel voor hulpdiensten, bezoekers, pakjesdiensten, postbodes … De huisnummers zijn toegekend zoals deze officieel zijn toegewezen.

Je huisnummer ophangen

  • Plaats je nieuwe huisnummerplaatje zo snel mogelijk. Zo draag je bij an een veiligere leefomgeving.
  • Je huisnummer moet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en moet evenwijdig hangen met de voorliggende openbare weg.
  • Hang bij voorkeur je huisnummer op de brievenbus. Indien het huisnummerplaatje niet op je brievenbus past, mag het ook op een andere drager gehangen worden of op de voorgevel van het gebouw als die zich op minder dan 8 meter van het openbaar domein bevindt.

Appartementsgebouwen
Bij appartementsgebouwen voorzien we enkel een reflecterend huisnummerplaatje met het hoofdcijfer op. Eén bewoner per appartementsgebouw ontvangt het hoofdcijfer. In overleg met de eigenaar wordt het nummer volgens de aangegeven regels bevestigd.

Geen reflecterend huisnummer ontvangen?
Neem dan even contact op met de dienst mobiliteit.

Meer info? Dienst mobiliteit, 089 62 94 49, infomobiliteit@zutendaal.be

Informatiefolder reflecterende huisnummers in Zutendaal

Werken brug Albertkanaal in Zutendaal 23 augustus 2018

Wegomleiding

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Zutendaal en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal.

De voorbereiden de werkzaamheden werden uitgevoerd in het najaar van 2017. De eerste werkzaamheden voor de verhoging van de brug en de verbreding van het kanaal startten eind november 2017. De daadwerkelijke bouw van de brug op het terrein is gepland vanaf september 2018.

Lees meer »

Einde werken herinrichting Noordlaan 21 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) rondde in juli de werken voor de herinrichting van de Noordlaan af. Intussen is de weg opnieuw open voor alle verkeer. Dankzij dit project werden de aanliggende woningen en bushaltes beter bereikbaar. Het vrijliggend fietspad van 1,75 m breed verhoogt de veiligheid en de bereikbaarheid voor dit gedeelte van de Noordlaan aanzienlijk. Tussen het fietspad en de rijbaan is er een licht verhoogde tussenberm waarop later nog lage beplanting komt. De bushaltes kregen verhoogde perrons.

Zodra de nodige grondwervingen afgerond zijn, wenst AWV nog het ontbrekende stuk fietspad tot aan de Gelierseweg aan te leggen. We houden u zeker op de hoogte via onze gemeentelijke kanalen.

Meer info? Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be

Update: verspil- en captatieverbod 20 augustus 2018

Verspilverbod
Op advies van de Vlaamse Droogtecommissie trok de gouverneur op 17/8/2018 het verspilverbod op leiding-, grond- en regenwater in.

Captatieverbod
Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijven de peilen en debieten van vele rivieren en beken zeer laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg. Dit brengt zowel gezondheidsrisico's als ecologische schade met zich mee. Het captatieverbod van de gouverneur van 27/7/2018 blijft van kracht. Dit betekent dat captatie uit de onbevaarbare waterlopen verboden is, voor alle toepassingen, met uitzondering van beperkte captatie voor drinkwater van eigen vee dat buiten staat.

OPGELET: De aanwezigheid van blauwalg is bevestigd op de kanalen 'Bocholt-Herentals', 'Beverlo' en de 'Zuid-Willemsvaart'. Zowel mensen als dieren die in contact komen met besmet water kunnen last krijgen van huidirritaties en andere gezondheidsproblemen. Er is bijkomend een captatie- en recreatieverbod voor deze kanalen genomen: Bocholt-Herentals-Beverlo & de Zuid-Willemsvaart.

Meer info? www.crisis-limburg.be/droogte of www.limburg.be

Brandfase oranje in Limburg: hoog gevaar - opheffing kampvuurverbod 18 augustus 2018

Dien je aanvraag steeds op voorhand in!

Op advies van Agentschap Natuur & Bos en de drie Limburgse hulpverleningszones trok gouverneur Herman Reynders het kampvuurverbod in en werd de brandfase afgeschaald van rood naar code oranje.
Kampvuur is opnieuw toegestaan maar je dient, net zoals voorheen, steeds eerst een aanvraag in te dienen.

Brandfase oranje betekent nog steeds hoog gevaar. Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen, en maak zeker geen vuur. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.

Meer info? www.bwol.be/kampvuur-oranje.html 
www.natuurenbos.be/brandfase-limburg