Nieuws

Bekendmaking van de kiezerslijsten 26 mei 12 april 2019

Op de dienst burgerzaken kan je navragen of je op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 26 mei 2019 staat. Je kan ook nakijken of je gegevens correct zijn. De lijst bevat de naam, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van elke inwoner van Zutendaal die aan de kiesvoorwaarden voldoet. Voor EU-onderdanen die als kiezer geregistreerd zijn, staat ook de nationaliteit vermeld.

Ben je ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt, of zijn je gegevens niet juist, dan kan je bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Meer info? Dienst burgerzaken

Vacature maatschappelijk assisstent - OCMW Zutendaal (tijdelijke vervanging) 02 april 2019

Het OCMW van Zutendaal is voor een vervanging op zoek naar een maatschappelijk assistent. Het gaat om een contractuele functie op niveau B1-B3. De vacature kan zowel voltijds (38/38 u) als door middel van 2 deeltijdse contracten (19/38 u) worden ingevuld.

Functie

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de hulpvrager. Naast interne (administratieve) werkzaamheden ga je ook op huisbezoek. Je ondersteunt de hulpvrager en probeert zijn zelfstandigheid te stimuleren met aandacht voor het cliëntnetwerk, je professionele netwerk en je eigen ontwikkelingsbehoeften.

Profiel
Bachelordiploma sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent, bachelor in sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld.

Interesse
Dien je kandidatuur in, samen met je cv en een kopie van je diploma. Dit kan via mail naar elke.blokken@zutendaal.be

Meer info? OCMW Zutendaal,  elke.blokken@zutendaal.be
De volledige functiebeschrijving kan je hier ook opvragen.

Vacaturebericht maatschappelijk assistent OCMW

Volg gemeentezutendaal op Instagram 29 maart 2019

Tag je foto's met #zotvanzutendaal

banner volg ons op instagram

 

Wist je dat de gemeente Zutendaal vanaf nu ook actief is op Instagram? Naast een Facebookpagina met meer dan 2.300 volgers zet de gemeente een volgende stap in het sociale media landschap. Volg gemeentezutendaal en post zelf mooie kiekjes van de gemeente met de tag #zotvanzutendaal.

Volg gemeente Zutendaal via de Instagram-account: gemeentezutendaal

 

 

Deel je foto's met hashtag #zotvanzutendaal

Instagram is dé app om foto's te delen. Maakte je zelf een leuke foto in Zutendaal? Deel die dan met #zotvanzutendaal. Wie weet verschijnt jouw foto dan vroeg of laat in ons gemeentelijk infoblad De Oosterzon. Achteraan het magazine posten we telkens de leukste Instagramfoto’s in de Terugblik.

Jouw #zotvanzutendaal foto in onze communicatie

Door je foto te taggen met #zotvanzutendaal geef je toestemming om je foto te gebruiken in onze communicatie, met name:
• in het gemeentelijk magazine De Oosterzon, als illustratie bij een artikel of bij de rubriek Terugblik waar we de leukste Instagramfoto's bundelen

• op onze website www.zutendaal.be

• op één van onze Facebookpagina's: Gemeente Zutendaal of dienst jeugd Zutendaal

• bij een tweet op de Twitterpagina van Zutendaal

• om te reposten op de Instagrampagina van Zutendaal.

Meer info?  Dienst communicatie, 089 62 94 29

Tournée Musicale 28 maart 2019

Vrijdag 26 april - 6 verschillende horecazaken in Zutendaal

banner Tournée Musicale

Op vrijdag 26 april organiseert de jeugd- en cultuurdienst in samenwerking met de Zutendaalse horeca Tournée Musicale. In 6 verschillende horecazaken in Zutendaal kan je terecht voor live ambiancemuziek van eigen bodem. Om de muzikale tocht compleet te maken, voorziet de gemeente Zutendaal een gratis bus die tussen de verschillende deelnemende zaken pendelt. Daarnaast kan je een voordelige drankkaart kopen waarmee je in elke zaak één gratis consumptie krijgt (frisdrank of pils).

Waar kan je terecht voor live muziek?

Sporthal De Blookberg • open van 16-2 uur
optreden van Duo Diablo van 21-1 uur

Jeugdhuis De Kaller • open van 21-3 uur
optreden nog aan te kondigen

De Keu-velaer • open van 13-2 uur
optreden van de Mandelse Coöperatieve van 20.30-00 uur

Pannekoekenhuisje De Koempel • open van 12-00 uur
optreden van Stevie D en Mesjieu Wally van 20-00 uur

• 't Kostershuys • open van 17-1 uur
dj's vanaf 21 uur

Café/brasserie Lindenhof • open van 10-1 uur
optreden van Legs and Bellies 20.30-00.30 uur)

Gratis pendelbus in alle deelnemende horecazaken van 20 tot 2 uur (+- om het half uur).

Drankenkaart

In de deelnemende horecazaken en op de dienst vrije tijd kan je de voordelige drankkaart kopen. Ze liggen klaar vanaf april. Prijs: € 6/ kaart = 1 consumptie per deelnemende zaak (frisdrank of pils)

Meer info?
Dienst cultuur, 089 62 94 50, cultuur@zutendaal.be
Dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be

Natuurloop 2019 28 maart 2019

Zaterdag 8 juni

Op zaterdag 8 juni organiseert de gemeentelijke sportdienst een recreatieve loop langs de mooiste plekjes van het groenste snoepje van Vlaanderen. Er is zowel een korte (5 km) als een aparte lange (11 km) route voorzien. Wandelaars kunnen gratis deelnemen en moeten zich niet inschrijven.

natuurloop 2019Dagprogramma
- 13 uur: opening secretariaat (afhalen startnummer + daginschrijving)
- 14 uur: start wandelaars
- 14.30 uur: start 11 km
- 14.40 uur: start 5 km

Prijs
- 11 km:  € 5 voorinschrijving, € 8 daginschrijving
- 5 km: € 3 voorinschrijving, € 5 daginschrijving
- wandelaars: gratis

Inschrijven
Inschrijven kan via deze link voor maandag 3 juni. Op de dag zelf kan je terecht op het secretariaat om je in te schrijven.

De inschrijving is inclusief:
- sportdrank en stuk fruit bij aankomst
- bevoorrading tijdens de lange run (11 km)
- tijdsregistratie
- muzikale animatie
- ongevallenverzekering
- medaille + gadget voor top 3 van iedere leeftijdscategorie (-35, 35-45, +45)

Praktisch
-
secretariaat en start aan sporthal De Blookberg (Blookbergstraat 7, 3690 Zutendaal)
- kleedkamers en douches voorzien
- bewaarplaats voor sporttassen

Meer info? sportdienst@zutendaal.be

Activiteiten jeugd & sport paasvakantie 15 maart 2019

Inschrijven vanaf maandag 18 maart om 17.30 uur

De gemeentelijke jeugd- en sportdienst organiseren tijdens de paasvakantie leuke activiteiten voor kinderen. Op het menu staan het kleuterkamp en verschillende Grabbelpasactiviteiten. Maar ook de IBO Pierewiet en de bibliotheek hebben een leuk programma voor je klaar.

In het gloednieuwe programmaboekje vind je een overzicht van alle activiteiten.


Inschrijven kan je vanaf maandag 18 maart om 17.30 uur via het online inschrijfsysteem TicketGang.

Meer info? Dienst vrije tijd.

Verkiezingen op zondag 26 mei 2019 28 februari 2019

Op zondag 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor:

• Europees Parlement
• Federale Kamer
• Vlaams Parlement

Voor het Europees Parlement zijn er in de kieskring Vlaanderen 12 kandidaten verkiesbaar, voor de federale kamer in de Kieskring Limburg 12 kandidaten en voor het Vlaams Parlement zijn er in de kieskring Limburg 16 kandidaten verkiesbaar.

In onze gemeente wordt digitaal gestemd en zijn de stemlokalen open van 8 uur tot 16 uur.

Kiezers

In België is er stemplicht. Dit geldt ook voor een EU-onderdaan die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst. Eenmaal hij dit stemrecht bekomen heeft is hij eveneens verplicht te stemmen.

Volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder).

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

  1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest.
  2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen.
  3. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven.
  4. die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever.
  5. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.
  6. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft.
  7. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid.
  8. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling.
  9. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Volmachtformulieren kan je downloaden of bekomen op de dienst burgerzaken.

Meer info? Dienst burgerzaken.
www.verkiezingen.fgov.be, de officiële website van de Directie Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken

Afwerking fietspad Noordlaan 26 februari 2019

Start werken op 4/3

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt in het voorjaar het fietspad langs de Noordlaan (N744) in Zutendaal verder af. Het laatste ontbrekende gedeelte enkelrichtingsfietspad vanaf de Gelierseweg richting Wiemesmeer-centrum zal rond eind april 2019 klaar zijn. De verkeershinder tijdens de werken blijft beperkt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwde in 2018 al de fietspaden en de bushaltes op het andere gedeelte van de Noordlaan in Wiemesmeer, vanaf de Boekweitstraat. Deze afrondende fase gaat om 200 meter ontbrekend fietspad vanaf de Gelierseweg. In deze boszone komt een breed vrijliggend enkelrichtingsfietspad. Dat sluit aan bij het in 2018 aangelegde fietspad verderop.

Op de Noordlaan wordt ook het fietsoversteekpunt aan de Gelierseweg en Bornestraat nog voorzien van nieuwe verlichting.

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer buiten de spitsuren
De voorbereidende rooiwerken starten op 4 maart 2019, waarna de nutsmaatschappijen aansluitend aan de leidingen werken tot het einde van de maand. Vanaf eind maart tot eind april vinden de infrastructuurwerken aan het nieuwe fietspad plaats. Deze gebeuren voornamelijk buiten de bestaande wegenis, waardoor de hinder voor het verkeer beperkt blijft. Wanneer nodig voor de veiligheid, plaatst de aannemer buiten de spitsuren tijdelijke verkeerslichten, die beurtelings verkeer toelaten.

Meer info? Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be

Afwerking fietspad Noordlaan 26 februari 2019

Werken starten op 4 maart

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt in het voorjaar het fietspad langs de Noordlaan (N744) in Zutendaal verder af. Het laatste ontbrekende gedeelte enkelrichtingsfietspad vanaf de Gelierseweg richting Wiemesmeer-centrum zal rond eind april 2019 klaar zijn. De verkeershinder tijdens de werken blijft beperkt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwde in 2018 al de fietspaden en de bushaltes op het andere gedeelte van de Noordlaan in Wiemesmeer, vanaf de Boekweitstraat. Deze afrondende fase gaat om 200 meter ontbrekend fietspad vanaf de Gelierseweg. In deze boszone komt een breed vrijliggend enkelrichtingsfietspad. Dat sluit aan bij het in 2018 aangelegde fietspad verderop.

Op de Noordlaan wordt ook het fietsoversteekpunt aan de Gelierseweg en Bornestraat nog voorzien van nieuwe verlichting.

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer buiten de spitsuren
De voorbereidende rooiwerken starten op 4 maart 2019, waarna de nutsmaatschappijen aansluitend aan de leidingen werken tot het einde van de maand. Vanaf eind maart tot eind april vinden de infrastructuurwerken aan het nieuwe fietspad plaats. Deze gebeuren voornamelijk buiten de bestaande wegenis, waardoor de hinder voor het verkeer beperkt blijft. Wanneer nodig voor de veiligheid, plaatst de aannemer buiten de spitsuren tijdelijke verkeerslichten, die beurtelings verkeer toelaten.

Meer info? Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be

Verwijderen potentieel gevaarlijke bomen 22 februari 2019

Start werken op 25/2

In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bosgroep Limburg verwijdert de gemeente Zutendaal binnenkort potentieel gevaarlijke bomen. Uit verschillende veiligheidscontroles bleek immers dat sommige van deze gevaarlijke bomen staan naast veel gebruikte fietsen wandelpaden of straten.

De gemeente bundelt de werken voor alle boseigenaars. Op deze manier blijven de kosten voor het verwijderen beperkt. Een deel van de kosten wordt gedragen door de opbrengst van de brandhoutverkoop. De rest past de gemeente Zutendaal bij.

De werken starten op maandag 25 februari en duren in het totaal ongeveer een week.

Tijdens de uitvoering zijn sommige straten tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer: Broekerveldweg, Broekmolenstraat, Driesprongstraat, Hansenstraat, Imkerstraat, Kennepstraat, Kliebosstraat, Kromme Heiweg, Mandelseweg, Postesstraat, Soldatenweg en de verbinding tussen de Pandenstraat en de Hansenstraat.

Meer info? Dienst milieu