Nieuws

Begin je feestje dit jaar al op de bus. 10 december 2019

Koop snel je gratis sms-ticket voor de bussen van De Lijn op oudejaarsnacht.

Dankzij de financiële steun van Zutendaal reis je gratis tijdens oudejaarsnacht en op nieuwjaarsdag. Je gratis sms-ticket aanvragen is eenvoudig.

Surf naar de website van De Lijn en registreer je om je sms-ticket aan te vragen.

Met dit gratis biljet mag je van oudejaarsnacht (18 uur) tot en met 1 januari onbeperkt gebruik maken van de bussen en trams van De Lijn. Zowel van de speciale feestlijnen als van het gewone stads- en streekvervoer, uitgezonderd de Limburgse snellijnen.

We wensen jou alvast een fijne feestnacht toe!

Meer info? www.delijn.be

Vacature maatschappelijk assistent - deeltijds 10 december 2019

Het OCMW van Zutendaal is voor een vervanging op zoek naar een:

Maatschappelijk Assistent
contractueel - B1-B3 deeltijds (19/38 uur)

Functie

Je hebt de dagelijkse verantwoordelijkheid over de werking van het Lokaal Opvang Initiatief. Daarnaast word je ook ingezet op de sociale dienst, waar je het eerste aanspreekpunt bent voor de hulpvrager. Naast interne (administratieve) werkzaamheden ga je ook op huisbezoek. Je on- dersteunt de hulpvrager en probeert zijn zelf- standigheid te stimuleren met aandacht voor het cliëntnetwerk, je professionele netwerk en je eigen ontwikkelingsbehoeften.

Profiel

Bachelordiploma sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent, bachelor in sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld.

Aanwervingsprocedure

De sollicitatiegesprekken worden gepland op 14 januari 2020.

De volledige functiebeschrijving kan je opvragen via elke.blokken@zutendaal.be

Interesse? Dien je kandidatuur ten laatste op 10 januari 2020 in, samen met je cv en een kopie van je diploma Dit kan via mail naar elke.blokken@zutendaal.be

Limburg.net start met directe inning in Zutendaal 01 december 2019

In 2020 verandert er heel wat op het vlak van afval. Zo zal je rechtstreeks een afvalfactuur ontvangen van de afvalintercommunale Limburg.net.

Limburg.net is een organisatie die voor alle Limburgse gemeenten het huishoudelijk afval inzamelt en verwerkt. De kosten die hiermee gepaard gaan, werden in het verleden grotendeels met algemene middelen door de gemeente gefinancierd. Vanaf volgend jaar zal Limburg.net deze kosten rechtstreeks innen via een afvalbelasting. Door de volledige kostprijs door te rekenen wil Limburg.net de mensen bewust maken van de totale kostprijs van de afvalinzameling en -verwerking.

De afvalfactuur van Limburg.net bestaat uit twee delen:

1. Een gezinskost die bestaat uit de basisdienstverlening ongeacht de gezinssamenstelling. Voor 2020 bedraagt de vaste kost voor elk gezin 111,35 euro.

2. De aanrekening van een tegoed aan huisvuilzakken, de zogenaamde ‘quotumzakken’. Het aantal zakken waarop je recht hebt, wordt berekend op basis van je gezinssamenstelling volgens de toestand van 1 januari 2020. Hiermee wordt de verwerkingskost van het huisvuil betaald.

Lees meer »

De gemeente Zutendaal werft aan! 22 november 2019

Vacatures: personeelsmedewerker, mobiliteitsmedewerker, omgevingsambtenaar milieu, 3 polyvalente medewerkers, coördinator maatschappelijke dienstverlening

De gemeente Zutendaal werft aan!  Ben jij op zoek naar een nieuwe job? Is één van de onderstaande functies jou op het lijf geschreven? Stel je dan ten laatste op 18 december om 12 uur kandidaat.

Personeelsmedewerker
B1-B3 • contractueel • voltijds (38/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je staat in voor de opmaak en opvolging van de persoonlijke dossiers van de personeelsleden, je zorgt voor een correcte loonafhandeling en bouwt mee aan een mensgericht personeelsbeleid. Je hebt een relevant bachelordiploma. Schriftelijk examen op 21/01 om 18.00 uur, mondeling examen op 11/02 en een psychotechnische proef.

Functiebeschrijving personeelsmedewerker

Mobiliteitsmedewerker
B1-B3 • contractueel • voltijds (38/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van een coherent mobiliteitsbeleid en organiseert en beheert mobiliteitsprojecten/dossiers. Je bent het contactpunt voor de vervoersregioraad en verzorgt mee de communicatie rond verkeer en mobiliteit. Daarnaast zorg je voor de administratieve opvolging van de taken van de dienst mobiliteit en bied je ondersteuning aan de overkoepelde dienst ruimtelijke ordening. Je hebt een relevant bachelordiploma. Schriftelijk examen op 16/01 om 18.00 uur, mondeling examen op 06/02 en een psychotechnische proef.

Functiebeschrijving mobiliteitsmedewerker

Omgevingsambtenaar - milieu
B1-B3 • statutair • voltijds (38/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je staat in voor milieu-, natuur-, dierenwelzijns- en duurzaamheidsdossiers. Hierbij behandel je vergunningsaanvragen en meldingen, begeleid je bos- en natuurprojecten, … Verder sensibiliseer je, begeleid je de opmaak en uitvoering van milieugerelateerde beleidsplannen en verleen je beleidsadvies. Je hebt een bachelordiploma, een sterke affiniteit met milieu en bent bereid om je verder bij te scholen. Een bewijs van milieucoördinator B is een pluspunt. Schriftelijk examen op 16/01 om 18.00 uur, mondeling examen op 04/02 en een psychotechnische proef.
Functiebeschrijving omgevingsambtenaar milieu

3 Polyvalente arbeiders
D1-D3 • contractueel • voltijds (38/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je zorgt ervoor dat de burgers en het personeel van de gemeente kunnen gebruikmaken van een verzorgde, veilige, groene en duurzame gemeentelijke infrastructuur. Je bent een multitalent, een klusjesmens die ook bereid is om tijdelijk andere taken op te nemen binnen de technische dienst. Je hebt een geldig rijbewijs B of C. Attest BA4-BA5 is een pluspunt. Mondeling examen op 24/01, praktische proef op 14/02.
Functiebeschrijving polyvalent medewerker

Coördinator maatschappelijke dienstverlening
B4-B5 • contractueel • deeltijds (19/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je staat in voor de planning, organisatie, aansturing en inhoudelijke ondersteuning van de maatschappelijk assistenten, vertaalt deze naar concrete doelstellingen en volgt de werking van de entiteit op. Verder sta je in voor de beleidsvoorbereiding, het uitwerken van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Je hebt 5 jaar relevante ervaring, bent een goede organisator met oog voor procedures, voortgangscontrole en deadlines, en je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden om burger en bestuur bij te staan bij praktische dossiervragen.
Functiebeschrijving coördinator maatschappelijke dienstverlening

Interesse?
Dien je kandidatuur ten laatste op 18 december om 12.00 uur in, samen met je cv en een kopie van je diploma. Dit kan via mail naar personeelsdienst@zutendaal.be. De datum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Nog vragen? Dienst Personeel, personeelsdienst@zutendaal.be, 089 62 94 38

Nieuw! Kindergemeenteraad in Zutendaal 04 november 2019

Wat is het?

Met een kindergemeenteraad wil de gemeente kinderen uit de lagere school inspraak geven. De kinderen die deel uitmaken van de kindergemeenteraad kunnen hun ideeën en wensen meedelen aan het gemeentebestuur.

De kindergemeenteraad komt 4 keer per jaar samen en wordt begeleid door de dienst jeugd en het Huis van het Kind.

Waarom is het zo belangrijk?

Kinderen krijgen door de kindergemeenteraad de kans om hun stem te laten horen. De gemeente Zutendaal vindt het belangrijk dat kinderen inspraak hebben. Kinderen mogen meedenken en praten over wat er in hun leefwereld omgaat.

Wat zijn bijvoorbeeld de noden binnen de gemeente bekeken door de ogen van een kind? Of wat zijn thema's waar we vanuit de gemeente op kunnen inzetten naar kinderen en jongeren toe?

Wie kan deelnemen aan de kindergemeenteraad?

De kindergemeenteraad zal bestaan uit telkens twee kinderen van het vijfde en zesde leerkaar van elke basisschool in Zutendaal. Zij worden verkozen, na het voeren van campagne, door hun medeleerlingen van de tweede en derde graad. De verkiezingen worden elk jaar per school georganiseerd.

Kindergemeenteraad, iets voor jou?

Spreekt dit je aan? Stel je dan kandidaat door dit formulier voor 12 november en te bezorgen aan de dienst jeugd via jeugddienst@zutendaal.be

Voorwaarden

• Je gaat in Zutendaal naar school.

• Je zit in het vijfde of zesde leerjaar.

• Je kan aanwezig zijn op de zittingen van:

  • woensdag 4 december van 14 tot 16 uur ,
  • woensdag 26 februari van 10 tot 12 uur,
  • woensdag 15 april van 10 tot 12 uur en
  • woensdag 23 september van 14 tot 16 uur

Campagne & verkiezingen?

Woensdag 13 november organiseert de dienst jeugd en het Huis van het Kind een gratis knutselnamiddag waar je je eigen campagnemateriaal kan komen maken.

Locatie: Huis van het Kind
Uur: 14 tot 16 uur
Inschrijven via: jeugddienst@zutendaal.be

De verkiezingen vinden plaats op 21 en 22 november.

Meer info? Dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be

Rechtzetting foutieve data voor huisvuilophalingen in De Oosterzon november 29 oktober 2019

In De Oosterzon van november werden de data van de ophaling van de huisvuilzakken & PMD-zakken gewisseld met de data van de ophalingen van het GFT-afval. De data op de afvalkalender en op de website van Limburg.net kloppen dus wel.

Hieronder vind je de juiste data:

  • Dinsdag 5 en 19 november: lediging groene containers
  • Dinsdag 12 en 26 november: ophaling huisvuilzakken en PMD-zakken
  • Woensdag 27 november: ophaling oud papier en karton
  • Donderdag 7 november: ophaling grofvuil (aanmelden en sticker plakken)

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

Bladkorven 22 oktober 2019

De gemeentelijke technische dienst is al enkele weken bezig met het plaatsen van bladkorven. Wie vorig jaar een bladkorf had staan, krijgt die opnieuw. Wie voor het eerst een bladkorf wenst, doet een telefoontje naar de technische dienst (089 61 11 53). Je kan ook een mailtje sturen naar marc.vangeneugden@zutendaal.be of naar paola.vanheusden@zutendaal.be.

De bladkorven zijn bestemd voor de bladeren afkomstig van bomen op het openbaar domein. Takken of ander afval mogen niet in de bladkorven gelegd worden want deze kunnen de zuiginstallatie beschadigen. Vanaf half november worden de eerste ledigingen van de bladkorven uitgevoerd.

Containerpark schakelt over op winteruur 21 oktober 2019

Vanaf woensdag 30/10

Op woensdag 23 oktober is het containerpark voor de laatste keer dit jaar geopend van 10.30 tot 18 uur. Daarna schakelen we over naar het winteruur en zijn opnieuw de volgende openingsuren van kracht: dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur, zaterdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 12.30 uur tot 15 uur. Het containerpark is gesloten op zon- en feestdagen en op maandag.

Meer info? Containerpark

Gemeenteraad keurt nieuw participatiereglement goed. 05 juli 2019

Na positief advies van de verschillende adviesraden, keurde de gemeenteraad tijdens de zitting van 4 juli het nieuwe participatiereglement goed. Hiermee krijg je als burger de kans om mee te werken aan de beleidsvorming in Zutendaal.

Interesse? Lees dan binnenkort de Oosterzon van september of houd de gemeentelijke website in de gaten.

Meer info? Dienst vrije tijd.

WhatsApp-groepen voor buurtpreventie 22 februari 2018

Op 21 februari vond er een infoavond plaats over de opstart van WhatsApp-groepen in het kader van buurtpreventie. Ben je als bewoner actief bezig met inbraakpreventie en wil je de buurt op een georganiseerde manier op de hoogte houden? Dan kan je een buurtpreventienetwerk opstarten. Zo’n netwerk zorgt voor meer beschikbare ogen in je buurt en het werkt ook preventief. Je schrikt inbrekers af doordat ze weten dat ze gezien kunnen worden.

De hele buurt kijkt immers mee en verzamelt relevante informatie.

WhatsApp?

Een handige manier om een buurtpreventienetwerk op te starten is via de mobiele applicatie WhatsApp. Dat is een algemeen verkrijgbare app voor je smartphone waarmee je gratis berichten kan versturen naar meerdere personen. Groepsgesprekken zijn mogelijk en de reacties van groepsleden zijn voor iedereen in de groep zichtbaar.

Bovendien kan je er makkelijk foto’s, video’s en geluidsfragmenten mee doorsturen. WhatsApp heeft als bijkomend voordeel dat de info die je deelt niet open en bloot op het internet komt te staan.

Een buurtpreventienetwerk opstarten

Het initiatief om een buurtpreventienetwerk op te starten via WhatsApp ligt bij de buurtbewoners. Je brengt wel de dienst mobiliteit op de hoogte. De bedoeling is dan dat vrijwilligers hun eigen straat, wijk of buurt op de hoogte stellen van het netwerk en de bewoners uitnodigen om lid te worden. Wij stellen een flyer ter beschikking. Alle leden van het buurtpreventienetwerk vullen het inschrijvingsformulier in en versturen het naar infomobiliteit@zutendaal.be. Als je het formulier ondertekent, ga je ook akkoord met de huisregels. Enkele vrijwillige coordinatoren maken een groep aan in WhatsApp. Het is de bedoeling dat de coordinatoren de groep goed opvolgen en ingrijpen bij overtredingen op het afsprakencharter.

Alle geinteresseerde buurtbewoners sluiten zich aan bij het netwerk via de coordinatoren.

Flyer WhatsApp-groep buurtpreventie
Huisregels WhatsApp-groep buurtpreventie
Inschrijvingsformulier WhatsApp-groep buurtpreventie

Meer info? Dienst mobiliteit, 089 62 94 49, infomobiliteit@zutendaal.be