Milieuhinder

Milieuklachten kunnen onder meer gaan over:

  • milieuverstoring door een vergunningsplichtige inrichting of activiteit
  • sluikstorten
  • stoken
  • sluiklozingen
  • geluidsoverlast
  • geurhinder
  • lichthinder

Milieuklachten kan je melden via het centraal meldpunt voor milieuklachten: milieudienst@zutendaal.be. Of vul de meldingskaart in. Voor zeer dringende meldingen kan je buiten de kantooruren steeds contact opnemen met de politie op het nummer 101.

Meer info?

Reglement