Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage is een toelage die de gemeente uitkeert aan personen die dagelijks instaan voor het verzorgen van een zwaar zieke of hulpbehoevende persoon aan huis. Het is een blijk van waardering voor iedereen die zich belangeloos inzet voor senioren. De toelage wordt rechtstreeks aan de mantelzorger uitgekeerd.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de mantelzorgtoelage zijn:

  • Inwoner zijn van Zutendaal.
  • De zorgbehoevende moet minstens 65 jaar oud zijn.
  • Vanaf 12 punten vermindering van de zelfredzaamheid.
  • Voldoen aan de inkomstenvoorwaarden.
  • De zorgbehoevende oudere mag geen recht hebben op het zorgbudget voor een zwaar zorgbehoevende.

Voor aanvragen van de mantelzorgtoelage kan je terecht bij Angèle Weustenraad.

Je kan haar bereiken op +32 89 62 38 60 - angele.weustenraad@zutendaal.be of je kan langsgaan tijdens het spreekuur op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur.