Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage is een toelage die de gemeente uitkeert aan personen die dagelijks instaan voor het verzorgen van een zware zieke of hulpbehoevende persoon aan huis. Het is een blijk van waardering voor iedereen die zich belangeloos inzet voor senioren. De toelage wordt rechtstreeks aan de zorgdrager uitgekeerd, in tegenstelling tot de zorgverzekering, die aan de zorgbehoevende wordt uitbetaald.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de mantelzorgtoelage zijn:

  • Inwoner zijn van Zutendaal De zorgbehoevende moet minstens 65 jaar oud zijn
  • Zorgbehoevendheid: vanaf 12 punten op de invaliditeitsscore van het Ministerie van Sociale Zaken
  • Voldoen aan de inkomstenvoorwaarden
  • De zorgbehoevende oudere mag geen recht hebben op de Vlaamse zorgverzekering.

 

Voldoe je aan de voorwaarden voor de gemeentelijke mantelzorgtoelage, dan kan je eveneens in aanmerking komen voor de provinciale toelage. Voor de aanvragen van zowel de gemeentelijke als de provinciale mantelzorgtoelage kan je terecht bij het OCMW.