Lokaal opvanginitiatief

Het lokaal opvanginitiatief is één van de mogelijkheden om toegewezen asielzoekers te vestigen binnen de gemeente. De vluchtelingen worden rechtstreeks volgens bepaalde regels toegewezen aan het opvanginitiatief van een stad of gemeente. Noch de vluchteling zelf, nog het OCMW van de betrokken gemeente heeft hier invloed op. Een lokaal opvanginitiatief is te vergelijken met een “miniopvangcentrum”. De vluchtelingen kunnen er blijven tot hun asielaanvraag ontvankelijk verklaard wordt. Daarna moeten ze het opvanginitiatief verlaten en stromen zij door naar de gewone hulpverlening.

Via het lokaal opvangintiatief ontvangen de mensen in principe géén financiële steun. Alles wat zij nodig hebben krijgen zij via de sociale dienst; van poetsgerief tot beddengoed. Zij krijgen énkel leefgeld om voeding te kopen.

 

Zitdagen

- woensdag van 14.00 tot 16.00 uur: Lore Vliegen