Lokaal cliëntoverleg

Het LCO is een overleg tussen alle hulpverleners en de cliënt op het niveau van één individuele cliëntsituatie. De cliënt en de hulpverleners die bij zijn situatie betrokken zijn, komen samen tot afspraken over de doelen die de cliënt wil bereiken en de ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft.

Sedert 2005 organiseert OCMW Zutendaal op regelmatige basis LCO’s voor gezinnen waar er problemen op verschillende levensdomeinen worden vastgesteld. Het LCO wordt gecoördineerd door de hoofd maatschappelijk assistent.