Klussendienst

Het OCMW werkt samen met natuur en landschapsbeheer Limburg (NL Limburg) om de klussendienst in de gemeente Zutendaal uit te bouwen.

Voor wie?
• hulpbehoevende inwoners vanaf 65 jaar;
• de andervaliden en chronisch zieken;
• anderen, mits gemotiveerde aanvraag en goedkeuring door het Vast Bureau of de OCMW-raad.
Het jaarlijks belastbaar inkomen van het jaar voorafgaand aan de aanvraag mag niet meer zijn dan anderhalve keer de inkomensgarantie voor ouderen. Dit is € 14.897,18 voor een alleenstaande en € 19.862,9 voor twee samenwonenden (gezin). De bedragen zijn aangepast aan de index van 1 januari 2008. Omwille van sociale omstandigheden kan er eventueel afgeweken worden van de voorwaarden.

Taken klussendienst?
• beperkt groenonderhoud (spitten, gras maaien, snoeien, onkruid wieden)
• kleine verf en behangwerken
• kleine verhuis en opruiming
• sneeuw en ijs ruimen
• valpreventie
• transport van afval
De klusjesman beschikt over de nodige arbeidskledij en een gereedschapskoffer met klein gereedschap. Voor grotere klussen moet je zelf zorgen voor veilig materiaal (grasmaaier, spade, snoeischaar … ).
Sommige apparatuur kan ook via Nederlands Limburg gehuurd worden.
Huurprijzen materialen

Tarief?
Het tarief dat je betaalt, wordt berekend aan de hand van je inkomen. Er wordt rekening gehouden met alle inkomsten. Je betaalt een bijdrage per uur.