Juridische hulp

Iedereen heeft recht op juridisch advies. Je rechten en plichten kennen is immers heel belangrijk. Voor gratis juridisch advies kan je terecht bij de dienst rechtshulp van het OCMW van Zutendaal. Deze dienst werd in 1996 in samenwerking met de OCMW’s van As en Opglabbeek opgericht. Onze juriste, Renilde Gielis, heeft wekelijks zitdag op het OCMW.

Met welke vragen kan je bij de dienst rechtshulp terecht? 
• familiale problemen:( rechten en plichten tussen echtgenoten of niet-gehuwde partners, echtscheiding, moeilijkheden tussen samenwonenden, problemen rond kinderen, onderhoudsgeld ... )
• erfrecht en testamenten
• eigendom en burenhinder
• huurproblemen
• vragen over contracten
• overmatige schuldenlast
• andere juridische problemen, voor zover het om persoonlijke belangenbehartiging gaat

Welke hulp mag je verwachten?
• informatie en advies over een probleem
• schrijven van brieven
• contacteren van tegenpartij of van derden
• doorverwijzing naar (pro deo) advocaat, notaris, vrederechter of andere instanties
Onze juriste kan je niet verdedigen voor de rechtbank of besluiten opmaken voor een rechtszaak. Hiervoor heb je een advocaat nodig.

 

Openingsuren & contact

Zitdagen in de verschillende OCMW-gebouwen

  • Oudsbergen - Rozenstraat 5: enkel op afspraak - 089 81 01 50 
  • As - Dorpsstraat 1 bus 3: donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur
  • Zutendaal - Daalstraat 2: maandagvoormiddag van 9.30 tot 11.30 uur

Telefonisch bereikbaar

  • dinsdag van 9 tot 16.30 uur: +32 89 81 01 55
  • donderdag 9 tot 16.30 uur: +32 89 39 10 35
  • maandag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur: +32 89 62 38 60