Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Het is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur.  De jeugdraad streeft ernaar kinderen, jongeren en het jeugdwerk in de gemeente te versterken om hen actief deel te laten nemen aan en te laten participeren in het vormgeven van de gemeente en de maatschappij waarin ze leven.

« Ga terug