Huwen & samenwonen

  • Aangifte huwelijk

Bij elk wettelijk huwelijk hoort een akte van huwelijksaangifte.

  • Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen

De gemeente geeft een extra premie aan inwoners die van hun mutualiteit een uitkering voorhuwelijkssparen ontvangen. Je brengt op de dienst secretariaat een bewijs van je mutualiteit dat je aan voorhuwelijkssparen deed binnen. Je ontvangt 10% van het gespaarde bedrag als toelage van de gemeente.