Gecoro - gemeentelijke adviesraad

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente .De Gecoro is niet politiek samengesteld maar wel op grond van deskundigheid, hierdoor vormt het een brug tussen de maatschappij en de politiek. Op deze manier kan de bekomen informatie objectief geanalyseerd en geadviseerd worden.