Financiële hulp voor personen met een handicap & senioren

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) – De integratietegemoetkoming (IT)

De IVT  is voor personen tussen 21 jaar en 65 jaar die door hun handicap niet kunnen gaan werken of met hun tewerkstelling maar 1/3de  of minder kunnen verdienen dan wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. De IT verwijst naar de tegemoetkoming die deze doelgroep krijgt op basis van de vermindering van hun zelfredzaamheid. De grootte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de zorgbehoevendheid en het inkomen.
Deze tegemoetkomingen zijn niet belastbaar.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood – Voorheen de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is voor personen vanaf 65 jaar met een beperkt inkomen en met gezondheidsproblemen. Het recht is afhankelijk van de zorg die een persoon nodig heeft en zijn gezinsinkomen.
Deze tegemoetkomingen zijn een aanvullend inkomen dat maandelijks wordt uitgekeerd. Deze tegemoetkomingen zijn niet belastbaar.

Mantelzorgtoelage

Zorgverzekering

Voor de aanvraag van deze tegemoetkomingen kan je terecht bij het OCMW.