Financiële hulp voor personen met een handicap & senioren

De integratietegemoetkoming

Mensen met een handicap hebben soms extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Daar krijgen ze extra financiële hulp voor. De grootte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de zorgbehoevendheid en het inkomen.

De inkomensvervangende tegemoetkoming

Mensen met een handicap kunnen niet altijd voldoende inkomsten verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen. Het juiste bedrag hangt af van de situatie van het gezin.

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Wie ouder is dan 65 jaar heeft vaak extra kosten om zich te kunnen behelpen (bv hulp om eten te maken, vervoer, onderhoud woning, ...). De bejaarde kan een extra tussenkomst krijgen. De grootte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de beperking van de zelfredzaamheid en het inkomen.
Deze tegemoetkomingen zijn een aanvullend inkomen dat maandelijks wordt uitgekeerd door het Ministerie van Sociale Zaken. Deze tegemoetkomingen zijn niet belastbaar.

Mantelzorgtoelage

Zorgverzekering

Voor de aanvraag van deze tegemoetkomingen kan je terecht bij het OCMW.