Erkenning vaderschap

Wat?
Als je niet gehuwd bent, kan je als vader je kindje erkennen.
Dit kan je doen:

  • nog vóór de geboorte. Je moet dan een doktersattest voorleggen waaruit de zwangerschap blijkt met de vermelding van de vermoedelijke geboortedatum.
  • bij de aangifte van de geboorte
  • na de geboorteaangifte, best op de dienst burgerzaken van de gemeente waar de geboorteakte werd opgemaakt.

Procedure
Voor een erkenning moeten beide ouders samen bij dienst burgerzaken een authentieke akte laten opmaken. De moeder moet haar toestemming geven voor de erkenning. Je kan naar het gemeentehuis van je woonplaats gaan of naar dat van de gemeente waar je zal bevallen of bent bevallen. Wil je een aangifte doen in het gemeentehuis van Zutendaal, dan dien je hier op voorhand even een afspraak voor te maken met de dienst burgerzaken.

Meebrengen

  • de identiteitskaart van beide ouders
  • Indien één van beide in een andere gemeente woont, dien je een bewijs van woonst voor te leggen.
  • attest met vermoedelijke geboortedatum van de dokter.