Einde wettelijke samenwoonst

Je kan je wettelijke samenwoonst ook beëindigen en in sommige gevallen gebeurt dit automatisch. Zo eindigt de wettelijke samenwoonst:

  • bij huwelijk (van één van de partijen)
  • bij overlijden (van één van beiden)
  • na een vonnis van de rechtbank
  • in onderlinge overeenstemming
  • door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand) in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden

In dit laatste geval betekent de ambtenaar van burgerlijke stand, binnen 8 dagen na de beëindiging, een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt.