Duurzame ontwikkeling

De dienst duurzaamheid staat in voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk beleid.  De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor haar eigen duurzame manier van werken. Via interne afspraken houden we de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke diensten zo klein mogelijk en probeert de dienst duurzaamheid eveneens de verschillende doelgroepen te sensibiliseren (bevolking, scholen, verenigingen, bedrijven). Dit kan gaan over sensibilisatieacties over energiebesparing,afvalpreventie, duurzame mobiliteit, rationeel watergebruik, milieuverantwoord productgebruik…

Wat is duurzame ontwikkeling?
Duurzame ontwikkeling is noodzakelijk voor het behoud van de planeet en voor een rechtvaardigere verdeling van rijkdommen tussen mensen hier, ginder, nu en later. Duurzame ontwikkeling betekent een transitie (verandering) waarin oude, niet duurzame patronen, worden vervangen door duurzame. Met een blik op de lange termijn. En oog voor de limieten van de aarde, met gevoel van rechtvaardigheid en gebaseerd op wensen en mogelijkheden van de bevolking.

Er zijn drie basisgegevens voor duurzame ontwikkeling:

  • de aarde is rond en dus gelimiteerd, groeien doet zij niet meer. De draagkracht van de aarde is dan ook beperkt
  • mensen zijn op hun beurt ook gelimiteerd. Teveel sociale druk, vervreemding en/of milieuvervuiling maakt ongezond
  • de economie dient in functie te staan van de samenleving en niet andersom.

Kort samengevat: genoeg, voor altijd,  en voor iedereen. Duurzame ontwikkeling is gebaseerd op het besef dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later en dat wat we hier doen, gevolgen heeft voor anderen elders op de wereld.

Wil je meer weten over duurzame ontwikkeling?  Natuurlijk kan je met je vragen ook terecht bij de dienst duurzaamheid.