De elektronische identiteitskaart - eID

Wat?
Iedere Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister en 12 jaar is moet een identiteitskaart bezitten. Elke burger dient zijn identiteitskaart bij zich te hebben vanaf de leeftijd van 15 jaar (in het buitenland geldt deze verplichting vanaf 12 jaar). Sinds 2009 beschikt elke inwoner met de Belgische nationaliteit over een elektronische identiteitskaart (eID).

Procedure

  • Een oproep voor een nieuwe eID wordt steeds thuis toegestuurd.
  • Kom persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken.
  • Breng je huidige identiteitskaart, een recente en een duidelijke pasfoto (je kan zelf een pasfoto maken in de fotocabine in het gemeentehuis) met witte achtergrond mee.
  • De aanvraag duurt gemiddeld 3 weken.
  • Zodra je thuis je pin- en pukcode ontvangt, kan je je nieuwe eID komen ophalen op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.
  • Eerste eID: vanaf het moment dat je 12 jaar wordt, krijg je een oproep voor een eerste aanvraag van je eID.

Een eID kost € 19,00 bij een gewone procedure, € 87 bij een spoedprocedure met levering in de gemeente, € 130,60 bij een extreme spoedprocedure met levering in de gemeente en € 98,70 bij een extreme spoedprocedure met levering in Brussel.

Tip! Controleer voor een reis naar het buitenland de vervaldatum van je eID. Let erop dat de kaart nog geldig is op de datum van terugkeer. Reis je binnen Europa dan volstaat een eID, voor reizen buiten Europa is een paspoort nodig.