Compostdemopark

Foto compostdemopark

De tuinen rond het bezoekerscentrum De Lieteberg leveren heel wat groenafval. Daarom werd in 2004 het initiatief genomen om een compostdemopark in te richten. Dus niet alleen het groenafval op een verantwoorde verwerken maar tegelijk dit ook tonen aan de bezoekers. Om alles in goede banen te leiden werd een compostcursus ingericht. Momenteel beschikt de Lieteberg over een tiental opgeleide compostmeesters die het composteren coördineren en het compostdemopark verder uitbouwen.

Elke zaterdagvoormiddag kan je in het bezoekerscentrum Lieteberg ook een compostbak aankopen.