College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het is ‘de uitvoerende macht’, de ‘regering’ van de gemeente.

Het college voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en beheert de gemeentelijke eigendommen en de inkomsten en uitgaven. Het leidt ook de werken die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.

Het college vergadert in principe elke week op maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar. De gemeentelijke diensten bereiden de dossiers voor onder leiding van de algemeen directeur. Daarom is die ook aanwezig op de vergaderingen van het college, waarvan hij ook de besluiten opmaakt.

Het college werkt collegiaal. Dat betekent dat een schepen geen persoonlijke bevoegdheid heeft en dus nooit zelfstandig kan beslissen. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen door het hele college.