Omwisseling buitenlands rijbewijs

Rijbewijs uit een EU-land

Dit rijbewijs mag omgeruild worden (niet verplicht) als:

  • dit rijbewijs erkend is door de Belgische staat;
  • indien de geldigheidsdatum niet verstreken is;
  • indien het buitenlands rijbewijs afgeleverd is vóór de inschrijving in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente of na een periode van 6 maanden waarin de houder (student) was ingeschreven in een onderwijsinstelling.

Indien men in het bezit is van catg. C en/of D: altijd inlichtingen vragen wegens beperkte geldigheid.

Procedure

Meld je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken.

Meebrengen

  • je buitenlands rijbewijs
  • vertaling indien dit opgemaakt is in een andere taal dan nederlands, frans, duits of engels (vertaling dient te gebeuren door uw ambassade of door een beëdigde vertaler
  • € 25

 

Rijbewijs uit een niet-EU-land

Dit rijbewijs moet omgeruild worden bij inschrijving in België indien het rijbewijs in België erkend is.

Procedure

Vervolgens wordt het buitenlands rijbewijs opgestuurd naar de politie, die een controle op echtheid uitvoert. Bij een positief antwoord, mag de omwisseling gebeuren

Meebrengen

  • je buitenlands rijbewijs
  • vertaling door beëdigde tolk met stempel van de rechtbank
  • twee recente pasfoto's
  • € 25