Breekpuin

Bouw- en sloopafval, kortweg puin, kan vaak opnieuw gebruikt worden voor andere toepassingen. Door dit hergebruik blijft het materiaal geen afval maar wordt het een secundaire grondstof. Zo kan het puin in bepaalde gevallen gebruikt worden als bouwstof. Het gaat dan om puin dat bestaat uit (al dan niet gewapend) betonpuin, steenpuin, resten van natuurstenen of uit een mengsel van deze afvalstoffen. Voor het gebruik van puin als bouwstof is het noodzakelijk dat het puingranulaat gekeurd is door de vzw Controle Producten (Copro).

Meer info over de Copro-keuring en een lijst van leveranciers van Copro-gekeurd breekpuin kan je verkrijgen bij: www.copro.eu.