Bouwovertreding

Hoe kan je weten of een woning of gebouw over alle vergunningen beschikt?

Als je geïnteresseerd bent in de aankoop van een woning of gebouw kan je best even bij de dienst ruimtelijke ordening informeren of het gebouw over de nodige vergunningen beschikt. Bestaande woningen of gebouwen hebben namelijk niet altijd de nodige stedenbouwkundige vergunningen. Indien het betrokken gebouw wel over een vergunning beschikt, kan je ook best nagaan of het gebouw is opgericht conform de vergunning en de goedgekeurde bouwplannen. Wanneer er geen vergunning bestaat of wanneer de woning niet is opgetrokken volgens het bouwplan, kan er een bouwovertreding worden vastgesteld.


De wetgeving rond ruimtelijke ordening en stedenbouw is in 1962 tot stand gekomen en gebouwen die voor deze periode dateren worden geacht vergund te zijn. Voor verbouwings- of aanpassingswerken die je aan zo'n woning wenst uit te voeren moet je natuurlijk wel de nodige vergunningen aanvragen.

 

Wat als er een bouwmisdrijf is vastgesteld?

 

Wanneer er een bouwmisdrijf is vastgesteld, kan je een regularisatievergunning aanvragen. Of je een regularisatievergunning krijgt, hangt af van het concrete geval. Hiervoor kan je best contact opnemen met onze dienst ruimtelijke ordening.