Bio

Kwaliteitsvoeding aanbieden op een natuurlijke wijze met respect voor mens, dier, plant en milieu. Dat is het uitgangspunt van bio. Het is een landbouwmethode met veel aandacht voor de natuurlijke kringloop in alle aspecten van de voedselproductie. Bij de bioboer staan bodemvruchtbaarheid en milieu centraal. Voor hem is het gebruik van de volgende producten dan ook expliciet verboden:

- chemische bestrijdingsmiddelen
- kunstmest
- chemische toevoegingen in veevoeder
- groeistimulatoren en hormonen
- genetisch gemanipuleerde organismen

Biologische producten dragen vaak een keurmerk om de aandacht van de klant te trekken. Ieder land heeft een nationaal keurmerk. In België is dat 'Biogarantie', dat door het gros van de Belgische biologische producten gedragen wordt en enkel toegestaan is op producten die voldoen aan de wettelijke bepalingen. Het aanbod in biologische producten is groot: er zijn biologische groenten, fruit, brood, vlees, vis en vleesvervangers maar ook wijn, bier en zelfs katoen. Je koopt ze rechtstreeks van de boer op de boerderij of op de markt, in natuurvoedingswinkels, bij de bakker, slager, de Oxfam-wereldwinkel en de supermarkt.

Biologische producten zijn soms duurder dan gangbare producten door de vaak lagere opbrengsten en de grotere handenarbeid. Toch blijkt dat bij gezinnen die overschakelen op bioproducten en tegelijk een derde minder vlees, suiker en zoetwaren eten, de totale uitgaven voor voeding bijna even hoog liggen als voordien. En met een ecologisch koopgedrag lever je bovendien een extra bijdrage aan het milieu!

Meer info? www.biomijnnatuur.be