Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen of pesticiden worden maar al te vaak gebruikt. Deze stoffen zijn echter schadelijk voor onze gezondheid, de natuur en het milieu. Ze komen terecht in het regenwater, de lucht, grondwater, rivieren, onze voeding en ons lichaam.

Reductie van bestrijdingsmiddelen: wettelijk kader

Het decreet van 21 december 2001 houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten houdt een verbod in voor alle openbare diensten om gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen:

- in de openbare parken en plantsoenen
- op minder dan 6 meter van wateroppervlaktes
- op wegranden, bermen en andere terreinen van het openbare domein
- in natuur- en bosgebieden of kwetsbare gebieden
- op terreinen van de overheid die voor openbaar nut worden gebruikt

In Zutendaal

De gemeente heeft zich ertoe verbonden om het gebruik van bestrijdingsmiddelen af te bouwen om tegen eind 2014 te komen tot een nulgebruik. Dat betekent dat we op zoek moeten gaan naar alternatieven. De gemeente startte al een aantal projecten waarbij er op een alternatieve wijze onkruid bestreden wordt.

Tips voor thuis

In je eigen tuin kan je onkruid voorkomen door:

- te mulchen
- minder te bemesten
- bodembedekkers, vaste planten en struiken te planten
- wortelonkruiden te verwijderen
- de grond niet te veel te bewerken
- te kiezen voor gewassen die bestand zijn tegen ziektes
- planten die regelmatig last hebben van ziekten te verwijderen
- te kiezen voor natuurvriendelijke producten

Restjes en lege verpakkingen van pesticiden horen thuis bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Dit geldt ook voor restanten van producten die je al lang niet meer gebruikt en die vergeten in een hoekje staan. Alle lege verpakkingen en overschotten kan je naar de KGA-inzamelplaats brengen op het containerpark.

Meer info: www.zonderisgezonder.be