Bekendmakingen

Intercommunale FLUVIUS Limburg

- oprichtingsakte

- statuten

Openbaar onderzoek OVAM: ontwerp uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024

Bekendmakingen beslissingen omgevingsvergunning

14/08/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 020_O.L.Vrouwestraat

14/08/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 034_Hoogstraat

14/08/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 01_Valkenbergstraat

12/09/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 039_ Kliebosstraat

12/09/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 024_Kennepstraat

12/09/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 022_Stalkerweg

12/09/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 052_Kattestaartstraat

Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

08/06/2019 - Bekendmaking Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Ebema en omgeving'

29/08/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_038_Langendijkstraat

12/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_056_Heiwijkerweg

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019 058_Tiendenstraat/Langendijkstraat

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een bijstelling van een vergunde verkaveling 2019 003_Geerkensveldstraat_Hoekstraat

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek voor het verkavelen van gronden_2019 007_Hoogstraat

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek voor het verkavelen van gronden 2019 006 Kennepstraat

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek voor het verkavelen van gronden 2019 008_Hoogstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Waterbeheerplannen

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Bekendmakingen omgevingsvergunning

Bij ministeriële beslissing van 21/03/2018 werd aan de Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt de omgevingsvergunning verleend voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van een tijdelijke weg tussen de Watermolenweg en de Dijkstraat, op terreinen gelegen te 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2, kadastraal gekend als afdeling 2, Sie D nr. (s) 1001B, 1036C/2, 1036M en 1036V.
De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een beperkte duur van 3 jaar.

Bekendmakingen Zoneraad - Zonecollege brandweerzone Oost-Limburg

De bekendmakingen van de zoneraad en het zonecollege van de brandweerzone Oost-Limburg kan je raadplegen via deze link.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Overzicht nieuwe reglementen

  • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Zutendaal heeft op 25 april 2019 volgend reglement vastgesteld:

    08/05/2019 - Huishoudelijk reglement rmw