Bekendmakingen

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 005 Graafgracht

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 007 Oude Postweg

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 103 Roelerweg

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018_079_Bilzerweg

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018_108_Dennenbosstraat

Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning_VK_2019_02_ Asserweg

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning_2019_006_Heiwijkerweg

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning_2019 003_Terboekterstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Waterbeheerplannen

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Bekendmaking omgevingsvergunning

Bij ministeriële beslissing van 21/03/2018 werd aan de Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt de omgevingsvergunning verleend voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van een tijdelijke weg tussen de Watermolenweg en de Dijkstraat, op terreinen gelegen te 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2, kadastraal gekend als afdeling 2, Sie D nr. (s) 1001B, 1036C/2, 1036M en 1036V.
De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een beperkte duur van 3 jaar.

Bekendmakingen Zoneraad - Zonecollege brandweerzone Oost-Limburg

De bekendmakingen van de zoneraad en het zonecollege van de brandweerzone Oost-Limburg kan je raadplegen via deze link.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Overzicht nieuwe reglementen