Bekendmakingen

Openbaar onderzoek OVAM: ontwerp uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

21/06/2019 - Bekendmaking meldingsakte_ 2019 007_15 Augustusstraat

27/06/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_011 Gijzenveldstraat 

04/07/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 027 Geerkensveldstraat

04/07/2019 - Bekendmaking weigering omgevingsvergunning 2019 019 Heiwijkerweg

10/07/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 018_Windmolenstraat

18/07/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 023_Boogstraat

18/07/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 025_Kliebosstraat

18/07/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 042_Sprinkelestraat

Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

10/07/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_032_Kattevennerweg

10/07/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_033_Beverstseweg

21/06/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_040_Tiendenstraat_Kanaalstraat

21/06/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_037_Sint-Rochusstraat

21/06/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019_035_Zuurbroekstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Waterbeheerplannen

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Bekendmaking omgevingsvergunning

Bij ministeriële beslissing van 21/03/2018 werd aan de Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt de omgevingsvergunning verleend voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van een tijdelijke weg tussen de Watermolenweg en de Dijkstraat, op terreinen gelegen te 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2, kadastraal gekend als afdeling 2, Sie D nr. (s) 1001B, 1036C/2, 1036M en 1036V.
De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een beperkte duur van 3 jaar.

Bekendmakingen Zoneraad - Zonecollege brandweerzone Oost-Limburg

De bekendmakingen van de zoneraad en het zonecollege van de brandweerzone Oost-Limburg kan je raadplegen via deze link.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Overzicht nieuwe reglementen

  • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Zutendaal heeft op 25 april 2019 volgend reglement vastgesteld:

    08/05/2019 - Huishoudelijk reglement rmw