Bekendmakingen

Beleidsinfo: beleidsplannen, jaarrekeningen, jaarverslagen

Intercommunale FLUVIUS Limburg

- oprichtingsakte

- statuten

Openbaar onderzoek OVAM: ontwerp uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024

- Aankondiging Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)

Bekendmakingen beslissingen omgevingsvergunning

08/11/2019 - Bekendmaking over een aanvraag voor omgevingsvergunning 2019/054 - Lindenstraat

21/11/2019 - Bekendmaking over een aanvraag voor omgevingsvergunning 2019/055 - Bilzerweg

21/11/2019 - Bekendmaking over een aanvraag voor omgevingsvergunning 2019/050 - Tiendenstraat

21/11/2019 - Bekendmaking meldingsakte - Heiwijkerweg

22/11/2019 - Bekendmaking over een aanvraag voor omgevingsvergunning_Muggenbergstraat

4/12/2019 - Bekendmaking over een aanvraag voor omgevingsergunning_Asserweg

4/12/2019 - Bekendmaking over een aanvraag voor omgevingsvergunning_Munstersestraat

4/12/2019 - Bekendmaking over een aanvraag voor omgevingsvergunning_Molenblookstraat

4/12/2019 - Bekendmaking meldingsakte_Daalstraat

4/12/2019 - Bekendmaking meldingsakte_Molenblookstraat 

9/12/2019 - Bekendmaking over een aanvraag voor omgevingsvergunning Grotstraat

9/12/2019 - Bekendmaking over een aanvraag voor omgevingsvergunning Boogstraat

Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

06/11/2019 - Bekendmaking Openbaar onderzoek over een aanvraag voor omgevingsvergunning 2019/038_Langendijkstraat

05/12/2019 - Bekendmaking Openbaar onderzoek over een aanvraag voor omgevingsvergunning_sprinkelestraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Waterbeheerplannen

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Bekendmakingen omgevingsvergunning

Bij ministeriële beslissing van 21/03/2018 werd aan de Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt de omgevingsv9 - Bekendmaking meldingsakte -  Heiwijkerwegergunning verleend voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van een tijdelijke weg tussen de Watermolenweg en de Dijkstraat, op terreinen gelegen te 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2, kadastraal gekend als afdeling 2, Sie D nr. (s) 1001B, 1036C/2, 1036M en 1036V.

De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een beperkte duur van 3 jaar.

Bekendmakingen Zoneraad - Zonecollege brandweerzone Oost-Limburg

De bekendmakingen van de zoneraad en het zonecollege van de brandweerzone Oost-Limburg kan je raadplegen via deze link.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Overzicht nieuwe reglementen

  • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Zutendaal heeft op 25 april 2019 volgend reglement vastgesteld:

    08/05/2019 - Huishoudelijk reglement rmw