Bekendmakingen

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek vaststelling inventaris van het bouwkundig erfgoed te Limburg - 1 juni 2017 t.e.m. 30 juli 2017
Het bijhorend dossier kan je raadplegen op de website van het agentschap: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Overzicht nieuwe reglementen