Bekendmakingen

Intercommunale FLUVIUS Limburg

- oprichtingsakte

- statuten

Openbaar onderzoek OVAM: ontwerp uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024

Bekendmakingen beslissingen omgevingsvergunning

27/09/2019 - Bekendmaking meldingsakte  2019 010 Zuurbroekstraat

1/10/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 026_Kliebosstraat

1/10/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 035_Zuurbroekstraat

1/10/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 046_Schansstraat

1/10/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019 048_Schansstraat

7/10/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_033_Beverstseweg

7/10/20109 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_049_ Veugenstraat

7/10/2019 - Bekendmaking belissing omgevingsvergunning 2019_053 Hoogstraat

7/10/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_037 Sint-Rochusstraat

7/10/2019 - Bekendmaking meldingsakte 2019_011_ Driesstraat

16/10/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_041_Kempenseweg

Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2019 058_Tiendenstraat/Langendijkstraat

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een bijstelling van een vergunde verkaveling 2019 003_Geerkensveldstraat_Hoekstraat

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek voor het verkavelen van gronden_2019 007_Hoogstraat

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek voor het verkavelen van gronden 2019 006 Kennepstraat

19/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek voor het verkavelen van gronden 2019 008_Hoogstraat

30/09/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag voor omgevingsvergunning 2019 040_Tiendenstraat

02/10/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag voor omgevingsvergunning 2019_060_Heiwijkerweg

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Waterbeheerplannen

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Bekendmakingen omgevingsvergunning

Bij ministeriële beslissing van 21/03/2018 werd aan de Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt de omgevingsvergunning verleend voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van een tijdelijke weg tussen de Watermolenweg en de Dijkstraat, op terreinen gelegen te 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2, kadastraal gekend als afdeling 2, Sie D nr. (s) 1001B, 1036C/2, 1036M en 1036V.
De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een beperkte duur van 3 jaar.

Bekendmakingen Zoneraad - Zonecollege brandweerzone Oost-Limburg

De bekendmakingen van de zoneraad en het zonecollege van de brandweerzone Oost-Limburg kan je raadplegen via deze link.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Overzicht nieuwe reglementen

  • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Zutendaal heeft op 25 april 2019 volgend reglement vastgesteld:

    08/05/2019 - Huishoudelijk reglement rmw