Bekendmakingen

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

20/03/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018_108_Dennenbosstraat

20/03/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018_105_Trichterweg

09/04/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018_096_Trichterweg

17/04/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_001_ Kempenseweg

17/04/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_002_Pastoorsstraat

17/04/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_004_ Bruidsstraat

19/04/2019 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2019_001_Chaletpark

Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

04/04/2019 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek 2019_011_Gijzenveldstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Waterbeheerplannen

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Bekendmaking omgevingsvergunning

Bij ministeriële beslissing van 21/03/2018 werd aan de Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt de omgevingsvergunning verleend voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van een tijdelijke weg tussen de Watermolenweg en de Dijkstraat, op terreinen gelegen te 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2, kadastraal gekend als afdeling 2, Sie D nr. (s) 1001B, 1036C/2, 1036M en 1036V.
De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een beperkte duur van 3 jaar.

Bekendmakingen Zoneraad - Zonecollege brandweerzone Oost-Limburg

De bekendmakingen van de zoneraad en het zonecollege van de brandweerzone Oost-Limburg kan je raadplegen via deze link.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Overzicht nieuwe reglementen