Bekendmakingen

Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning:

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 084_Sellerveldstraat

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 085_Molenblookstraat

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 086_Kempenseweg

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 088_Daalstraat

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 089_Asserweg

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 090_Daalstraat - Dorpsstraat

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 091_Hoogstraat

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 093_Oude Tramweg

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 095_Heiwijkerweg

Bekendmaking beslissing omgevingsverguning 2018 097_Graafgracht

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 099_Daalstraat

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 100_Hoogstraat

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 2018 101_Venstraat

Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen:

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning_2019 003_Terboekterstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  2018_107_Muggenbergstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  2018_106_Pastoor Peetersstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2018_105_Trichterweg

Bekendmaking Openbaar Onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 2018_104_Dorpsstraat

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Waterbeheerplannen

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Dienst Ruimtelijke Ordening - aanvraag omgevingsvergunning Bilzerweg 34 - 27/11/2018

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Bekendmaking omgevingsvergunning

Bij ministeriële beslissing van 21/03/2018 werd aan de Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt de omgevingsvergunning verleend voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van een tijdelijke weg tussen de Watermolenweg en de Dijkstraat, op terreinen gelegen te 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2, kadastraal gekend als afdeling 2, Sie D nr. (s) 1001B, 1036C/2, 1036M en 1036V.
De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een beperkte duur van 3 jaar.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Overzicht nieuwe reglementen