Attesten & uittreksels dienst burgerzaken

Wat?
Je kan bij de dienst burgerzaken terecht voor afschriften van de aktes van geboorten, huwelijk, echtscheiding als je in onze gemeente geboren, respectievelijk getrouwd bent.

Voorwaarden
Aktes van overlijden van inwoners in een andere gemeente worden ook steeds aan de gemeente Zutendaal overgemaakt.  Indien je dus geboren of gehuwd bent in een andere gemeente dan Zutendaal, moet je je tot deze gemeente wenden voor een afschrift van de akte.

Sinds 1 augustus 2012 zijn deze documenten in de gemeente Zutendaal gratis verkrijgbaar.

Procedure
Neem contact op met de dienst burgerzaken om je attest of uittreksel aan te vragen. Het aangevraagde uittreksel/attest wordt per post opgestuurd naar je adres, zoals geregistreerd in het bevolkingsregister. Als je voor iemand anders documenten aanvraagt, kan dit alleen als je je persoonlijk aanmeldt bij de dienst burgerzaken met je identiteitskaart en een volmacht van die persoon.

Sommige attesten kan je ook rechtstreeks online aanvragen via Mijn rijksregister:

  • attest gezinssamenstelling
  • attest van hoofdverblijfplaats
  • attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  • attest van Belgisch enationaliteit
  • attest van leven
  • attest van wettelijke samenwoning
  • attest van verbijfplaats met het oog op een huwelijk
  • attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
  • attest van Belgisch kiezer
  • uittreksel uit de registers

Let wel hiervoor heb je steeds je identiteitskaart en een kaartlezer nodig.