Agenda gemeenteraad & OCMW-raad

In 2019 vergadert de gemeenteraad & OCMW-raad op volgende donderdagen (onder voorbehoud):

Installatievergadering nieuwe gemeenteraad & OCMW-raad

  • 7 januari 2019 om 20 uur in de raadzaal - dagorde

In 2018 vonden de vergaderingen van de gemeenteraad plaats op onderstaande donderdagen: