Agenda & vergaderdata gemeenteraad

In 2018 vinden de vergaderingen van de gemeenteraad plaats op onderstaande donderdagen:

Installatievergadering nieuwe gemeenteraad

  • 7 januari 2019 om 20 uur in de raadzaal - dagorde

In 2019 vergadert de gemeenteraad op volgende donderdagen (onder voorbehoud):