Adviesraden

De adviesorganen en -commissies worden opgericht om het gemeentebestuur bij te staan bij de uitwerking van het beleid. Elk adviesorgaan heeft een duidelijk afgebakend werkterrein, de samenstelling is divers.

De verslagen vind je hieronder:

  • CULTUURRAAD 

2019:   2019-11-12   2019-06-25   2019-05-14   2019-04-09   2019-03-12   2019-02-05   2019-01-08 

2018:   2018-11-06   2018-10-02   2018-09-04    2018-06-18   2018-05-15   2018-04-17   

            2018-03-06   2018-02-06   2018-01-09  

  • JEUGDRAAD    

2019:   2019-05-22   2019-04-15   2019-03-06   

2018:   2018-10-29   2018-09-12   2018-03-28   2018-02-28

  • LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK)

2018:   2018-06-14   2018-03-12

  • SPORTRAAD

2019:   2019-06-26   2019-05-29   2019-04-24   2019-03-27      

2018:   2018-11-21   2018-10-17   2018-09-05   2018-06-20   2018-05-16   2018-03-14   

            2018-02-21

  • WELZIJNSRAAD

2019:   2019-06-17   2019-03-13   2019-01-09   

2018:   2018-12-05   2018-10-10   2018-09-05   2018-04-04   2018-03-07   2018-02-07   2018-01-10

  • BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK

2019:   2019-04-17   2019-03-21   2019-01-09   

2018:  2018-11-22   2018-09-20   2018-05-17   2018-03-22   2018-01-18 

  • MILIEURAAD

2019:   2019-03-26   2019-09-24