Adreswijziging

Wat?
Als je verhuist, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur van de plaats waar je gaat wonen.

Een langdurig of definitief vertrek naar het buitenland moet ook worden gemeld.
Je ontvangt dan een document (model 8) waarmee je je kan aanmelden bij de nieuwe gemeente/stad en Belgische ambassade in het land waar je naar toe gaat. In België wonende vreemdelingen dienen reeds melding te maken van een verblijf in het buitenland van meer dan 3 maanden.

Voorwaarden

Indien je naar een andere gemeente in België verhuist, moet je dit binnen de 8 dagen aangeven bij het gemeentebestuur van de nieuwe woonplaats. Ook als het om een verhuis binnen dezelfde gemeente gaat.

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een minderjarige alleen van adres verandert, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Procedure
Nadat je de adreswijziging hebt doorgegeven via bij de dienst burgerzaken, vindt er steeds een controle plaats door de wijkagent om vast te stellen of je wel effectief op het aangegeven adres woont. Daarna word je uitgenodigd door de dienst burgerzaken om de nodige aanpassingen aan je identiteitskaart te laten uitvoeren.

Meebrengen

  • brief van de gemeente
  • de identiteitsdocumenten van ieder lid van het gezin (ieder gezinslid in het bezit van een eID moet zich afzonderlijk melden met zijn pincode)
  • indien van toepassing - een toelating van de sociale woningmaatschappij