Beroepswijziging

Wat?

Het is belangrijk dat het beroep dat je uitoefent correct vermeld staat in het bevolkingsregister en het rijksregister.  Deze informatie wordt immers vermeld op de uittreksels en attesten uit het bevolkingsregisters en moet dus actueel zijn. 

Procedure

Personen die van beroep veranderen, melden dit bij de dienst burgerzaken.

Voor bepaalde beschermde beroepen dien je te bewijzen dat je bevoegd bent dit uit te oefenen. Je dient je in dat geval dus persoonlijk aan te melden. Voorbeelden zijn: politieagent, notaris, geneesheer, ...