Adoptie

Een adoptieprocedure kan bijzonder ingewikkeld zijn. Het is belangrijk dat je vooraf de nodige informatie inwint en dat je voldoende gemotiveerd bent om een kind te adopteren. Het belang en de rechten van het kind komen altijd op de eerste plaats.

Sedert 1 september 2005 is de nieuwe adoptiewetgeving van kracht. Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland kan je terecht op de website van de federale overheidsdienst justitie of de website van Kind en Gezin.