Aanvraag rijbewijs

Wat?

Iedereen die een motorvoertuig wenst te besturen dient in het bezit te zijn van een rijbewijs of voorlopig rijbewijs.

Procedure

In principe dient iedereen zijn rijbewijs persoonlijk af te halen. Dit kan bij de dienst burgerzaken

Is dit echt onmogelijk dan mag een ander gezinslid dat doen. Het is dan wel noodzakelijk dat het aanvraagformulier van het examencentrum op de voorziene plaatsen getekend is. De identiteitskaart van de betrokkene moet dan ook worden voorgelegd.

Meebrengen

  • getekend aanvraagformulier van het examencentrum
  • identiteitskaart
  • € 25
  • medisch attest afgeleverd door een arbeidsgeneeskundige dienst bij categorie C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE of bij bezoldigd vervoer categorie B