Aanvraag attesten/uittreksels

Persoonlijke gegevens

Je vindt je rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart of rechtsboven op je SIS-kaart. Het bestaat uit 11 cijfers en begint met je geboortedatum. Typ enkel de cijfers over, zonder spaties of leestekens. Bijvoorbeeld: 73061412345

voorbeeld: 0032-3-1234567 (land-regio-nummer)
- -

Vul onderstaand formulier in. Na een controle van de verzonden informatie, versturen we de gewenste documenten zo snel mogelijk. Belangrijk: de documenten worden steeds opgestuurd naar het adres waar je volgens het bevolkingsregister ingeschreven bent. Dat biedt extra garantie voor de bescherming van de privacy.

Soort attest/uittreksel

Zutendaal respecteert uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer dd. 08.12.1992 hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Gelieve dit invulveld leeg te laten. 

« Ga Terug